TranslokationFlag2012_Knord_Hilleroed
Translokation2012_Knord_Hilleroed
TranslokationVogn2012_Knord_Hilleroed
PigeDrmmer_KNord
InternationaleHhxere_KNord
FaerdigHGPige2012_KNord
DrengISol2012_KNord.dk
Catwalk2012_KNord
EleverGriner_KNord
GallaDrengeFrederikssund2012_KNord
FaerdigHGer2012_KNord
FrsteHhxer2012_Knord
Fotoshoot_KNord.dk
FestPaaSkolen_Knord
ElevArbejder_KNord
DrengSmiler_KNord.dk
PigeUnderviser_KNord
FrdigHger2012_Knord_Hilleroed
Galla_Frederikssund2012_KNord
Klasseundervisning_Frederikssund_KNord
PigeDrengKlasse_KNord
Cykeltur2012_KNord
FodboldFinale_KNord
HGerMedSoen2012_KNord
PigerGriner_KNord.dk
TranslokationPige2012_Knord_Hilleroed
SamletCatwalk2012_KNord
HhxISol2012_Knord
SidsteSkoledagPiger2012_Knord
PigerLyngby2012_KNord
PigeIKlasse_Frederikssund_KNord

Om København Nord

 

København Nord har afdelinger i Lyngby, Hillerød og Frederikssund og er rammen om Handelsskolens Grundforløb hg, Handelsgymnasiet hhx og Lyngby Gymnasium stx. Desuden har vi også en kursusafdeling og et praktikcenter.

Vi er ca. 250 medarbejdere fordelt på de tre afdelinger, og elevtallet spænder fra ca. 300 elever i Frederikssund, ca. 1000 i Hillerød til godt 1200 elever i Lyngby.

København Nord er en arbejdsplads, hvor vi tager udgangspunkt i den enkeltes talent. Vi tror på faglighed, nærhed og plads til den enkelte, og vi ønsker at skabe trivsel og grobund for, at enhver kan blive mere af den, man er.

_______________________________________________________________________________
 

København Nord is situated north of Copenhagen, in northern Zealand, with departments in Lyngby, Hillerød and Frederikssund. We are an educational institution and hold both vocational education (HG), commercial college (HHX) and high school (STX).
 
We employ approximately 250 people. About 2500 students, aging from 16-21, attend the different study programs in Frederikssund, Hillerød and Lyngby.
 
At København Nord we acknowledge the individuals talent. We believe in professional competencies, personal relations and room for differences. We strive at creating job satisfaction and breeding ground for everyone to become more of what they already are.
 

Del siden...