PigeDrmmer_KNord
InternationaleHhxere_KNord
TranslokationFlag2012_Knord_Hilleroed
Translokation2012_Knord_Hilleroed
TranslokationVogn2012_Knord_Hilleroed
FaerdigHGPige2012_KNord
DrengISol2012_KNord.dk
EleverGriner_KNord
Catwalk2012_KNord
FaerdigHGer2012_KNord
DrengSmiler_KNord.dk
ElevArbejder_KNord
FestPaaSkolen_Knord
Fotoshoot_KNord.dk
FrsteHhxer2012_Knord
GallaDrengeFrederikssund2012_KNord
HGerMedSoen2012_KNord
Cykeltur2012_KNord
PigerGriner_KNord.dk
FrdigHger2012_Knord_Hilleroed
Klasseundervisning_Frederikssund_KNord
FodboldFinale_KNord
PigeDrengKlasse_KNord
PigeUnderviser_KNord
Galla_Frederikssund2012_KNord
TranslokationPige2012_Knord_Hilleroed
SamletCatwalk2012_KNord
PigeIKlasse_Frederikssund_KNord
SidsteSkoledagPiger2012_Knord
HhxISol2012_Knord
PigerLyngby2012_KNord

Om København Nord

 

København Nord har afdelinger i Lyngby, Hillerød og Frederikssund og er rammen om Handelsskolens Grundforløb hg, Handelsgymnasiet hhx og Lyngby Gymnasium stx. Desuden har vi også en kursusafdeling og et praktikcenter.

Vi er ca. 250 medarbejdere fordelt på de tre afdelinger, og elevtallet spænder fra ca. 300 elever i Frederikssund, ca. 1000 i Hillerød til godt 1200 elever i Lyngby.

København Nord er en arbejdsplads, hvor vi tager udgangspunkt i den enkeltes talent. Vi tror på faglighed, nærhed og plads til den enkelte, og vi ønsker at skabe trivsel og grobund for, at enhver kan blive mere af den, man er.

Del siden...