PigeDrmmer_KNord
Translokation2012_Knord_Hilleroed
InternationaleHhxere_KNord
TranslokationFlag2012_Knord_Hilleroed
TranslokationVogn2012_Knord_Hilleroed
FaerdigHGPige2012_KNord
Catwalk2012_KNord
EleverGriner_KNord
DrengISol2012_KNord.dk
FrsteHhxer2012_Knord
GallaDrengeFrederikssund2012_KNord
ElevArbejder_KNord
FaerdigHGer2012_KNord
Fotoshoot_KNord.dk
DrengSmiler_KNord.dk
FestPaaSkolen_Knord
PigerGriner_KNord.dk
PigeUnderviser_KNord
Klasseundervisning_Frederikssund_KNord
HGerMedSoen2012_KNord
FrdigHger2012_Knord_Hilleroed
FodboldFinale_KNord
PigeDrengKlasse_KNord
Cykeltur2012_KNord
Galla_Frederikssund2012_KNord
PigerLyngby2012_KNord
PigeIKlasse_Frederikssund_KNord
SidsteSkoledagPiger2012_Knord
HhxISol2012_Knord
SamletCatwalk2012_KNord
TranslokationPige2012_Knord_Hilleroed

Om København Nord

 

København Nord har afdelinger i Lyngby, Virum, Hillerød og Frederikssund og er rammen om Handelsskolens Grundforløb hg, Handelsgymnasiet hhx og Lyngby Gymnasium stx.

Vi er ca. 250 medarbejdere fordelt på de fire afdelinger, og elevtallet spænder fra ca. 300 elever i Frederikssund, ca. 1000 i Hillerød til godt 1200 elever i Lyngby/Virum.

København Nord er en arbejdsplads, hvor vi tager udgangspunkt i den enkeltes talent. Vi tror på faglighed, nærhed og plads til den enkelte, og vi ønsker at skabe trivsel og grobund for, at enhver kan blive mere af den, man er.

Del siden...