10. klasse - International Business EUX

10. klasse International Business EUX er for dig, der gerne vil vide mere om international handel og markedsføring. Du kommer på to sprogophold, hvor du får trænet dit engelsk og tysk og du skal være væk hjemmefra et stykke tid. Du får styrket dine kompetencer inden for de væsentligste 10. klasses fag, og du får samtidig kendskab til nye handels- og businessfag som salg, markedsføring, sprog og økonomi. I løbet af året finder du ud af, om International Business EUX er noget for dig, mens du holder alle muligheder åbne.

Fagene på 10. klasse International Business EUX

10. klasse International Business EUX kombinerer en almindelig 10. klasse med 1. del af Grundforløbet på EUX. Tempoet er skruet i vejret, for du skal både have 10. klasses fag, tre fag på C-niveau samt Erhvervsfag som f.eks. kulturforståelse, markedsføring i EU, international økonomi og e-handel.


Hverdagen som elev

Du starter med et spændende intro-forløb om International Business. Herefter er 10. klasse International Business EUX bygget op af almindelig undervisning, temaforløb og erhvervscases. Året byder på to sprogophold i henholdsvis Tyskland og Wales af tre ugers varighed*. På sprogopholdene skal du både gå i skole og være i erhvervspraktik, du kommer til at bo både på hotel og homestay. Der er også brobygning til forskellige typer ungdomsuddannelser.

Det hele understøttes af aktiviteter så som foredrag fra unge iværksættere, ture uden for skolen og besøg på vores samarbejdsvirksomhed.

Du bliver en del af vores aktive studiemiljø og kan vælge at deltage i elevråd, festudvalg, skolecafé/fester, lektiecafé og meget andet. På den måde lærer du mange andre unge at kende på tværs af uddannelserne.

Fremtidsmuligheder

Efter endt ungdomsuddannelse kan du læse på international business på CBS eller søge praktikplads f.eks. i en internationalvirksomhed i Danmark eller i udlandet (PIU).

Linien udbydes i samarbejde med TEC.

Opbygningen af 10. klasse EUX