Adgangskrav til EUV

Er du over 25 år og har du allerede en uddannelse eller noget relevant erhvervserfaring, kan du få afkortet uddannelsen. Når du er over 25 år kan du også tage EUD Business og EUX Business, men uddannelserne kaldes i stedet samlet for Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV).

EUV bygger videre på den uddannelse og den erhvervserfaring, du allerede har. Som optakt til en EUV vil vi vurdere dine samlede kompetencer i forhold til den uddannelse, du søger ind på. Skolen foretager en såkaldt realkompetencevurdering og fastlægger på den baggrund dit konkrete uddannelsesforløb.

Når skolen tilrettelægger dit individuelle EUV-forløb tæller følgende med:

  • Erfaring som ufaglært i en virksomhed
  • Erfaring som administrativ medarbejder
  • Erfaring fra en detailbutik
  • Gennemførte AMU-kurser
  • Tidligere erhvervsuddannelse
  • Gymnasiale uddannelser  

  

Det er uddannelsesstedet, der ud fra objektive kriterier vurderer, om din arbejdserfaring og uddannelse er relevant og dermed om - og i hvilket omfang - du kan få afkortet din uddannelse.

 

Optagelse og tilmelding til EUV

Kontakt vores vejledere på voksenvejledning@knord.dk for at komme i gang og få foretaget en kompetencevurdering