Adgangskrav og optagelse på EUX Business og EUD Business

For at starte på EUX Business eller EUD Business skal du have gennemført 9. eller 10. klasse. Du skal have et gennemsnit på mindst 02 i både Dansk og Matematik fra 9. eller 10. klasse afgangsprøve. 

Hvis du har været væk fra folkeskolen i mere end 14 måneder og er under 25 år, skal du starte direkte på EUX Business eller EUD Business Grundforløb 2. Derved afkorter du din uddannelse med et halvt år. Du skal henvende dig til en af Knord vejlederne for nærmere information om optagelse. 

EUD Business eller EUX Business

Skal du på grundforløbet 2. del (Detail med specialer) og mangler du dansk og engelsk på min. D-niveau, skal disse to fag gennemføres inden hovedforløbet/skolepraktikken. Vi anbefaler, at du har gennemført fagene, inden du starter på GF2.

Skal du på grundforløbet 2. del (Handel med specialer) og mangler du dansk og engelsk på min. C-niveau, skal disse to fag gennemføres inden hovedforløbet/skolepraktikken. Vi anbefaler, at du har gennemført fagene, inden du starter på GF2.

EUX Business

Skal du på grundforløbet 2. del (Detail, handel eller kontor med specialer) og mangler du dansk, engelsk og samfundsfag på min. C-niveau, skal disse tre fag gennemføres inden hovedforløbet/skolepraktikken. Vi anbefaler, at du har gennemført fagene, inden du starter på GF2.


Uddannelsesparathed

Undervisningsministeriet har besluttet, at alle 9. og 10. klasses elever, der forlader folkeskolen, skal have foretaget en vurdering af deres uddannelsesparathed. Det er UU-vejledningen, der vurderer de unge. Er du blevet vurderet 'ikke uddannelsesparat', kan du anmode om at blive revurderet på Knord ved at kontakte studievejlederne.


Optagelse

Optagelsesskemaet findes på optagelse.dk, Du skal søge ”Erhvervsuddannelsen for området Kontor, Handel og Forretningsservice”. Du skal vedhæfte dit afgangsbevis fra folkeskolen - gerne både fra 9. og 10. klasse.
Du finder vores guide til optagelse.dk her: https://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/12325/36/Guidetiloptagelsedk.pdf


Tilmeldingsfrist

Vi har optagelse på EUX Business og EUD Business både i januar og august.

  • For hold der starter i januar er tilmeldingsfristen 1. december. Der er åbent for tilmelding på www.optagelse.dk
  • For hold der starter i august er tilmeldingsfristen 1. marts.

Du er dog altid meget velkommen til at sende os en ansøgning, og så vil vi behandle den, når den kommer ind.


Svar på optagelse

Hvis du søger inden for den angivne tilmeldingsfrist, får du besked i god tid før skolestart.

Opstart

Næste GF2 forløb starter op d. 21. januar 2019.