Adgangskrav og optagelse på Handelsgymnasiet og Gymnasiet

For at være sikker på at blive optaget på en gymnasial uddannelse, skal du være erklæret uddannelsesparat af din skole eller UU-vejleder og have en udfyldt uddannelsesplan.

 

Optagelse på HHX og STX efter 9. klasse

 • Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse.
 • Du skal have søgt optagelse i umiddelbart forlængelse af 9. klasse
 • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver, herunder en prøve i 2. fremmedsprog – fransk/tysk – hvis du har haft dette som tilbudsfag (undersøges af UU), og hvis prøven er blevet udtrukket.
 • Du skal have aflagt en prøve i 2. fremmedsprog, hvis du har haft dette som valgfag - medmindre du samtidig har haft fransk eller tysk som tilbudsfag.
 • Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk

 

Optagelse på HHX og STX efter 10. klasse

Alle de ovennævnte krav samt:

 • Du skal have fulgt undervisningen i dansk, engelsk og matematik
 • Du skal have aflagt enten folkeskolens afgangsprøver eller 10. klasses prøver i disse fag. Hvis du vælger at aflægge 10. klasses prøver i de nævnte fag, skal du, for at have et retskrav på optagelse, aflægge såvel de mundtlige som de skriftlige prøver.

  

Er du ikke blevet erklæret for uddannelsesparat?

Er du blevet vurderet 'ikke uddannelsesparat', kan du, blive indstillet til en faglig optagelsesprøve på Lyngby Gymnasium eller på Handelsgymnasiet i Lyngby, Hillerød eller Frederikssund. Denne vurdering bygger på en mundtlig eller skriftlig test i fagene:

 • Dansk
 • Engelsk
 • 2. fremmedsprog (tysk eller fransk)
 • Matematik

Testen svarer til niveauet for folkeskolens afgangsprøve. Ud over testen kommer du til en samtale med en studievejleder. Testen ligger i marts måned. Kontakt studievejlederne for nærmere info.

 

Har du ikke folkeskolens afgangsprøve?

Hvis du ikke har taget folkeskolens afgangsprøver, skal du til optagelsesprøve.

 

Ansøg om optagelse

Hvis du går i folkeskole, skal du kontakte din UU-vejleder. Hvis du ikke går i folkeskole, skal du hente ansøgningsskemaet på www.optagelse.dk og printe ansøgningsskemaet til Ungdomsuddannelserne - vælg blank skema. Udfyld skemaet, vedlæg dine folkeskolepapirer (og evt. andre relevante karakterer) og send det til Lyngby Gymnasium eller Handelsgymnasiet i Lyngby, Hillerød eller Frederikssund.

 

Tilmeldingsfrist

Tjek med din lokale UU-vejleder, hvornår der er frist. 

 

Nye regler gælder fra 2019

Gymnasiereformen, der er trådt i kraft 1. januar 2017, indebærer nye adgangskrav til de gymnasiale uddannelser fra 2019. Frem til 2019 er de tidligere adgangskrav stadig gældende.

 
Læs mere om adgangskravene her