Adgangskrav og optagelse på Handelsgymnasiet og Gymnasiet

I 2019 og efterfølgende år skal du som ansøger til de 3-årige uddannelser til teknisk (htx), merkantil (hhx) og almen (stx) studentereksamen:

 • have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.
 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse.
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler.
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen.
 • have bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.

Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse gælder desuden, at du: 

 • i 10. klasse skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.-klasseprøver i disse fag.

Hvis du ikke har bekræftet det faglige niveau fra din vurdering af uddannelsesparathed, har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0.

Har du mindst 2,0, men under 3,0, og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder, har du også krav på optagelse.

Kilde: https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/nye-adgangsforudsaetninger-til-uddannelserne-til-studentereksamen-fra-2019

    

  Er du ikke blevet erklæret for uddannelsesparat?

  Er du blevet vurderet 'ikke uddannelsesparat', kan du, blive indstillet til en faglig optagelsesprøve på Lyngby Gymnasium eller på Handelsgymnasiet i Lyngby, Hillerød eller Frederikssund. Denne vurdering bygger på en mundtlig eller skriftlig test i fagene:

  • Dansk
  • Engelsk
  • 2. fremmedsprog (tysk eller fransk)
  • Matematik

  Testen svarer til niveauet for folkeskolens afgangsprøve. Ud over testen kommer du til en samtale med en studievejleder. Testen ligger i 14. juni 2019. Kontakt studievejlederne for nærmere info.

   

  Har du ikke folkeskolens afgangsprøve?

  Hvis du ikke har taget folkeskolens afgangsprøver, skal du til optagelsesprøve.

   

  Ansøg om optagelse

  Hvis du går i folkeskole, skal du kontakte din UU-vejleder. Hvis du ikke går i folkeskole, skal du hente ansøgningsskemaet på www.optagelse.dk og printe ansøgningsskemaet til Ungdomsuddannelserne - vælg blank skema. Udfyld skemaet, vedlæg dine folkeskolepapirer (og evt. andre relevante karakterer) og send det til Lyngby Gymnasium eller Handelsgymnasiet i Lyngby, Hillerød eller Frederikssund.

   

  Tilmeldingsfrist

  Tjek med din lokale UU-vejleder, hvornår der er frist. 

   

  Nye regler gælder fra 2019

  Gymnasiereformen, der er trådt i kraft 1. januar 2017, indebærer nye adgangskrav til de gymnasiale uddannelser fra 2019. Frem til 2019 er de tidligere adgangskrav stadig gældende.

   
  Læs mere om adgangskravene her