Adgangskrav og optagelse på Handelsgymnasiet og Gymnasiet

For at have retskrav på optagelse til de 3-årige uddannelser til teknisk (htx), merkantil (hhx) og almen (stx) studentereksamen skal du:

 • have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse
 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse* i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • have bekræftet det faglige niveau (5,0) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.
 • Har du ikke bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0.
 • Har du mindst 2,0 men under 3,0 og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder, har du også krav på optagelse.

*Dog 6-9. klasse for elever, der påbegyndte 6. klassetrin i skoleåret 2014-15, og som søger om optagelse til skoleåret 2019-20 direkte fra 10. klasse.

Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse gælder desuden, at du:

i 10. klasse skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.-klasseprøver i disse fag.

Uddannelsesparathed

Uddannelsesparathedsvurderingen er en helhedsvurdering af, om du har tilstrækkelige faglige såvel som personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

For at opfylde de faglige forudsætninger for uddannelsesparathed i 8., 9. eller evt. 10. klasse, skal du have mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.


Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat

Er du vurderet ikke-uddannelsesparat, men i øvrigt opfylder adgangsforudsætningerne, kan du optages på de 3-årige gymnasiale uddannelser, hvis du får mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

 

Optagelsesprøve:

I en række tilfælde kan du være nødt til at gå til optagelsesprøve. Det gælder fx hvis:

 • Du søger for sent
 • Du har været elev på en prøvefri skole
 • Du har gået i 10. klasse, men ikke har gået til alle obligatoriske prøver i 9. klasse
 • Du ikke har modtaget undervisning i 2. fremmedsprog fra 5. til 9. klasse (elever i 9. klasse) og 6. – 10. klasse (elever i 10. klasse) eller undervisning der står mål hermed.
 • Du ikke har søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.

Læs mere om optagelsesprøven her: https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/optagelsesproeven

 

Optagelse efter konkret vurdering

Optagelse efter en konkret vurdering er en mulighed for de elever, som søger de 3-årige gymnasiale uddannelser, men ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse. En konkret vurdering er en helhedsvurdering, som laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale.

 

Ansøg om optagelse

Hvis du går i folkeskole, skal du kontakte din UU-vejleder. Hvis du ikke går i folkeskole, skal du hente ansøgningsskemaet på www.optagelse.dk og printe ansøgningsskemaet til Ungdomsuddannelserne - vælg blank skema. Udfyld skemaet, vedlæg dine folkeskolepapirer (og evt. andre relevante karakterer) og send det til Lyngby Gymnasium eller Handelsgymnasiet i Lyngby, Hillerød eller Frederikssund.

 

Læs mere på https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse