Adgangskrav og optagelse på HHX

Adgangskrav

Efter 9. klasse

 • Du skal være vurderet uddannelsesparat i forhold til en gymnasial uddannelse 
 • Du skal have afsluttet 9. klasse eller tilsvarende
 • Du skal have søgt optagelse umiddelbart efter 9. klasse
 • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver, herunder en prøve i 2. fremmedsprog – fransk/tysk – hvis du har haft dette som tilbudsfag (undersøges af UU), og hvis prøven er blevet udtrukket
 • Du skal have aflagt en prøve i 2. fremmedsprog, hvis du har haft dette som valgfag - medmindre du samtidig har haft fransk eller tysk som tilbudsfag.
 • Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk
 

Efter 10. klasse
Alle de ovennævnte krav samt:

 • Du skal have fulgt undervisningen i dansk, engelsk og matematik
 • Du skal have aflagt enten folkeskolens afgangsprøver eller 10. klasses prøver i disse fag.

  

Hvis du vælger at aflægge 10. klasses prøver i de nævnte fag, skal du, for at have et retskrav på optagelse, aflægge såvel de mundtlige som de skriftlige prøver.

 

Ikke uddannelsesparat?

Er du blevet vurderet 'ikke uddannelsesparat', kan du blive revurderet på Handelsskolen Knord.
Hvis lærerne i folkeskolen har vurderet, at dit faglige niveau ikke er uddannelsesparat, vil du blive indstillet til en faglig revurderingsprøve.

 

Denne vurdering bygger på en mundtlig eller skriftlig test i fagene:

 • Dansk
 • Engelsk
 • 2. fremmedsprog (tysk eller fransk)
 • Matematik
 

Testen svarer til niveauet for folkeskolens afgangsprøve. Ud over testen kommer du til en samtale med en studievejleder.

HHX i Lyngby: 
22. og 23. marts

HHX i Hillerød: 
28. og 29. marts

HHX i Frederikssund:
28. marts

 

Har du ikke folkeskolens afgangsprøve?

Hvis du ikke har taget folkeskolens afgangsprøver, skal du til optagelsesprøve.

 

Optagelse?

Hvis du går i folkeskole, skal du kontakte sin UU-vejleder. Hvis du ikke går i folkeskole, skal du hente ansøgningsskemaet på www.optagelse.dk og printe ansøgningsskemaet til Ungdomsuddannelserne - vælg blank skema.

 

Udfyld skemaet, vedlæg dine folkeskolepapirer (og evt. andre relevante karakterer) og send det til Knord i Lyngby, Frederikssund eller Hillerød.

  

Tilmeldingsfrist

Ansøgningsfristen for elever fra folkeskolen er - 15. marts 

Nye regler fra 2019

Gymnasiereformen, der er trådt i kraft 1. januar 2017, indebærer nye adgangskrav til de gymnasiale uddannelser fra 2019. Frem til 2019 er de tidligere adgangskrav stadig gældende.

Læs mere om adgangskravene her