Bestyrelse

Den nuværende bestyrelse for U/NORD blev konstitueret den 17. juni 2019 og har funktionsperiode til og med den 30. april 2022. Bestyrelsen er sammensat således:

 
Navn Udpeget af
Formand Jens-Olav Pedersen Dansk El-Forbund 
Næstformand Jes Damsted Selvsupplering 
Allan Thomsen Dansk Metal
Benny Olsen (medlem uden stemmeret)  Selvsupplering
Christian Grønnemark HK
Jens A. Andersen (medlem uden stemmeret) Medarbejderne
Jesper Luja Thomsen Dansk Industri
Katja Munch Thorsen Selvsupplering
Kim Simonsen HK
Kirsten Jensen Kommunalbestyrelserne i U/NORDS optageområde
Lars Dyrstrøm TEKNIQ 
Michael G. Dupont Dansk Erhverv 
Michael Huss Svejstrup Selvsupplering 
Peter Bo Andersen C4 Foreningen, Frederikssund Erhverv og Handelsforeningen for Lyngby & Omegn 
Peter Bøgh Kjærulff 3F 
Svend Pedersen  Dansk Byggeri 
Torben Bruhn Christensen Medarbejderne 
Vakant  Eleverne 
Vakant (uden stemmeret)  Eleverne 
 

Forretningsudvalg

Bestyrelsen har nedsat et forretningsudvalg bestående af:
 
  • Formand Jens-Olav Pedersen
  • Næstformand Jes Damsted
  • Christian Grønnemark
  • Michael G. Dupont
 Forretningsudvalgets arbejdsopgaver fremgår af bestyrelsens forretningsorden.

Vedtægt og forretningsorden

U/NORDs vedtægt er vedtaget af bestyrelserne for de fusionerede institutioner Esnord og Knord den 13. december 2018 og godkendt af Undervisningsministeriet den 26. april 2019.

Vedtægt for den selvejende institution U/NORD

Forretningsordenen for U/NORDs bestyrelse er godkendt på det konstituerende bestyrelsesmøde den 17. juni 2019.

Forretningsorden for bestyrelsen for den selvejende institution U/NORD


Dagsorden og referater

Konstituerende bestyrelsesmøde den 17. juni 2019

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde