Hvad gør jeg for at blive optaget i Praktikcentret?

Du kan blive optaget i skolepraktik, hvis du deltager i det obligatoriske informationsmøde omkring Praktikcentret, som du vil blive indkaldt til af skolen. Mødet bliver holdt mellem 2 uger inden du er færdig og op til 1 uge efter du er færdig med dit Grundforløb 2 (EUD/EUX/EUS5).

Efter informationsmødet skal du sende en ansøgning, dit CV samt grundforløbsbevis til Praktikcentret. Herefter vil du blive indkaldt til en EMMA samtale, hvor formålet er at klarlægge. om du opfylder EMMA kriterierne.


For at blive optaget i Prakticentret skal du:

  • Være registreret som praktikpladssøgende
  • Deltage i det obligatoriske informationsmøde
  • Sende en motiveret ansøgning
  • Sende dit CV
  • Sende en kopi af dit grundforløbsbevis
  • Have en synlig profil på praktikpladsen.dk

Alt sendes til praktikcenter@knord.dk

Herefter vil du blive indkaldt til en EMMA samtale, hvor formålet er at klarlægge. om du opfylder EMMA kriterierne. Til EMMA-samtalen skal du medbringe en oversigt over de stillinger, du har søgt.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen bliver du oplyst om på informationsmødet. Søger du ikke inden fristens udløb, mister du muligheden for at blive optaget i Praktikcentret.

 

Fortsæt med at være aktivt søgende

Bliver du optaget, skal du starte præcis en måned efter, du har afsluttet dit Grundforløb. Du skal på din første dag i Praktikcentret dokumentere, at du har søgt aktivt fra den dag, du afsluttede Grundforløbet.