Brobygning og introduktionskurser på Lyngby Handelsgymnasium

Formålet med introduktionskurser (8.klasser) og brobygning (9./10.klasser) er at give dig et indtryk af fagene, undervisningen og miljøet på Lyngby Handelsgymnasium. Du vil samtidig blive klogere på, hvilke muligheder vores gymnasieuddannelse giver for at læse videre, og hvilke jobs du kan få. Det er vores ønske på den måde at klæde dig bedst muligt på til, at du kan træffe dit valg af ungdomsuddannelse efter grundskolen.Indhold på Brobygning og introkurser

Vi tilrettelægger aktiviteterne på en måde, så du får en aktiv oplevelse med vores handelsmæssige fag og nogle af vores øvrige fag. Vi er meget optagede af at vise dig, hvordan vi arbejder virkelighedsnært og casebaseret, fordi vi tror på, at man lærer mere på den måde, og fordi sådanne arbejdsmetoder vil give dig endnu flere kompetencer til fremtidens arbejdsmarked.


Derfor er forløbet bygget op om, at du, sammen med andre fra dit hold, skal løse et problem fra virkelighedens verden. Du vil blive introduceret til opgaven af handelsgymnasiets faglærere, men du kommer i processen også til at møde nogle af vores elever. På den måde håber vi også, at du samtidig får en god fornemmelse af, hvordan stemningen og hverdagen er på Lyngby Handelsgymnasium.
Undervejs vil du også få information om, hvilke studieretninger vi udbyder, og om de mange muligheder der er for at læse videre og få job efter at have taget den merkantile studentereksamen hos os.


Tilmelding

Tilmelding til introkurser og brobygningsforløb sker via din egen skole og uu-vejlederne. Når du er tilmeldt, vil du få nærmere information om det praktiske, mødetider mv. Hvis du er i tvivl om noget, kan du altid ringe eller skrive til en af vores studievejledere eller til vores kontor.