Business to Business

Fag og muligheder med Business to Business

Fag på Grundforløb 1

  • Dansk C
  • Engelsk C
  • Almene erhvervsfag*

 

* F.eks. Dekoration, Priskalkulation og Butiksindretning 

  

Fag på Grundforløb 2

  • Erhvervsøkonomi C
  • IT C
  • Afsætning C
  • Specialiserende erhvervsfag **

 

** F.eks. Arbejdspladskultur, Samfund og Sundhed, Faglig dokumentation/kommunikation,

Metodelære, Praktikpladssøgning, Erhvervsintroduktion

 

Hvad kan jeg blive med Business to Business?

  •  Handelsassistent
  •  Indkøbsassistent
  •  Logistikassistent
  
Efter endt elevtid har du mulighed for at læse videre til butiksleder.