Den Grundlæggende Lederuddannelse

Ønsker du at få større ledelsesfaglig baggrund i praktisk ledelse, så er Den Grundlæggende Lederuddannelse et godt tilbud til dig. Den Grundlæggende Lederuddannelse er velegnet til nuværende og kommende ledere. Uddannelsen kan også med fordel bruges af erfarne ledere, der har fået nye arbejds- og ledelsesfunktioner.

Mål for lederuddannelsen:

  • At lære, hvad en god ledelse er og træne i at blive god til det
  • Bliv mere bevidst om ledelse - Hvad er god ledelse og hvordan bliver jeg en god leder?
  • Hvad er "rigtig" lederstil og ledelsesmetoder i forskellige situationer?
  • Hvordan klarer jeg kommunikation og konflikthåndtering?
Uddannelsen er udviklet i samarbejde med Lederuddannelsesudvalget.
 

Følgende fag indgår i uddannelsen:

Ledelse og samarbejde

Fagnummer 47753

Varighed: 3 dage

Deltageren er bevidst om egen lederstil, adfærd og grundholdning og om faktorer, der påvirker samspillet mellem ledere og medarbejdere. Deltageren er bevidst om sin rolle i forhold til egne lederkolleger og virksomhedens øvrige ledelse. Deltageren kan løse ledelses- og samarbejdsproblemer på et grundlæggende niveau.

Kommunikation som ledelsesværktøj

Fagnummer 47751

Varighed: 2 dage

Deltageren er bevidst om kommunikationens betydning for egen lederrolle med baggrund i kendskab til perception og de verbale og nonverbale elementer i kommunikationsprocessen. Deltageren kan aktivt bruge forskellige kommunikationsformer i kommunikationen med medarbejdere, lederkolleger og egen leder.

Mødeledelse

Fagnummer 47754

Varighed: 1 dag

Deltageren kan som et element i ledelsesfunktionen afholde og lede forskellige typer af møder, fx afdelingsmøder og tavlemøder. Deltageren kan fastlægge mødets formål og indhold og sikre, at mødeprocessen har værdi for alle involverede parter.

Anvendelse af situationsbestemt ledelse

Fagnummer 47755

Varighed: 2 dage

Deltageren kan efter kurset anvende relevante ledelsesværktøjer situationsbestemt, herunder uddelegere ansvar, kompetencer og opgaver i forhold til den enkelte medarbejders aktuelle behov. Deltageren kan desuden skabe trivsel og motivation samt øge effektivitet og produktivitet, uden at det resulterer i stress og mistrivsel.

Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Fagnummer 47752

Varighed: 2 dage

Deltageren kan i ledelsesfunktionen gennem sit kendskab til konflikter og reaktioner på disse forebygge og løse konflikter. Deltageren kan afdække kerneproblemstillingen i en konflikt. Endvidere kan deltageren gennemføre udfordrende samtaler, der kan rumme konfliktpotentiale.


Medarbejderinvolvering i ledelse

Fagnummer 47750

Varighed: 3 dage

Deltageren kan skabe optimale funktionsbetingelser og igangsætte forandrings- og udviklingsprocesser, der fremmer medarbejdernes motivation, effektivitet og tilfredshed. Deltageren er bevidst om sin egen rolle i en forandrings- og udviklingsproces og om faktorer, der styrker det sociale arbejdsmiljø inden for eget arbejdsområde.