Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Uddannelsen retter sig både mod nye og kommende projektledere. Kurset giver dig en række nye værktøjer, som kan bruges i arbejdet som projektleder.

Følgende fag indgår i uddannelsen:

Lederens projektplanlægning

Fagnummer 40593

Varighed: 3 dage

 • Deltageren kan i ledelsesfunktionen definere, organisere og planlægge projekter, der involverer medarbejdere på det operationelle niveau.
 • Deltageren kan anvende en optimal projektstyringsmodel med afsæt i den aktuelle opgave, organisation, kultur og ressourcemæssige situation.
 • Deltageren kan identificere og beskrive projektets rammer, mål, faser og succeskriterier.
 • Deltageren kan anvende relevante styringsværktøjer på et grundlæggende niveau.
 • Deltageren kan anvende projektarbejde som en del af en læringsproces.

Projektledelse

Fagnummer 40594

Varighed: 3 dage

 • Deltageren kan varetage projektlederrollen samt løse væsentlige ledelsesopgaver i forbindelse med gennemførelsen af projekter på det operationelle niveau. 
 • Deltageren kan desuden identificere egen ledelsesrolle i projektet samt projektdeltagernes roller, kompetencer og ansvarsområder.
 • Deltageren kan sikre teamudvikling i projektororganisationen samt skabe motivation, engagement og samspil i projektet.
 • Deltageren kan håndtere konflikter både internt i projektgruppen og i forhold til projektets øvrige interessenter.
 • Deltageren kan varetage relevant kommunikation internt i projektgruppen og i forhold til projektets interessenter.

Ledelse af forandringsprocesser

Fagnummer 43572

Varighed: 3 dage

Deltageren kan i ledelsesfunktionen diagnosticere, organisere og strukturere problembehandlingsprocesser og lede dynamiske processer på det operationelle niveau.


I jobfunktionen indgår:

 • Anvendelse af de optimale problembehandlingsteknikker i den konkrete situation
 • Værktøjer, der fremmer de kreative og dynamiske forandringsprocesser
 • Lederroller i forandringsprocessen