Elevplads - få hjælp af Praktikservice

 
Praktikservice hjælper dig med at finde en elevplads til dit Hovedforløb, allerede mens du er i gang med Grundforløbet. Allerede på første uge på skolen møder du vores elevpladsvejledere. Gennem hele Grundforløbet har vi fokus på arbejdet omkring at finde en elevplads. Praktikvejlederne har tid til at hjælpe hver enkelt elev med ansøgninger og til at coache dig til kommende samtaler hos en virksomhed.

Vi ved, der skal gøres en indsats for at få en elevplads i en virksomhed. Det er vi klar til at hjælpe dig med.
 

Hvornår skal jeg søge elevplads?

Du skal søge praktikpladser, mens du går på EUD/EUX og der vil allerede på Grundforløb 1 være afsat tid til CV og ansøgningsskrivning – her vil du være i tæt kontakt med skolens studievejledere samt praktikpladskonsulent. Hvis du fortsætter på EUX bliver der fulgt op på CV og ansøgning i løbet af studieåret, så du er klar til at søge elevpladser. Praktikpladskonsulenten arbejder sammen med dig om at gøre dit CV og din ansøgning så god som mulig, samtidigt med at de har et stort netværk ude i virksomheder som ønsker at få elever, hvilket kan gøre din overgang fra EUD/EUX og ud i virksomheden nemmere.

Hvor lang tid skal man være elev i en virksomhed?

Voksne kan være elever op til 2 år, men RKV’en (se øverst) afgør, hvor lang tid den enkelte skal være elev, idet relevant uddannelse og/eller relevant erhvervserfaring kan medføre at elevtiden bliver nedsat. 

Er der elevpladser at få?

Ja, inden for uddannelserne Handel, Kontor og Detail er der gode muligheder for at få en elevplads. Uddannelsesnævnet, som er ansvarlige for at følge bla. praktikpladssituationen, offentliggør på deres hjemmeside måned for måned hvordan praktikpladssituationen er. Du kan få et overblik her

Kan jeg få hjælp til at søge elevplads?

Ja, på Knord er det en prioritering at hjælpe dig i din uddannelsesafklaring samt i din videre elevpladssøgning. Der er afsat tid i undervisningen til netop at øge dit fokus på hvad du er god til og ud fra det skrive ansøgning samt CV, som skal føre dig videre til en elevplads. Det er vigtigt, at du selv gør en indsats i forhold til at arbejde med dit CV og din ansøgning, samt holder dig opdateret i forhold til de opslåede elevstillinger på eks. www.praktikservice.dk, som du vil blive præsenteret for på dit EUD/EUX forløb. Du er også velkommen til at følge vores Facebook gruppe, hvor vi løbende poster nyheder og elevpladsopslag

Skolepraktik - Hvad gør jeg, hvis jeg ikke får en elevplads?

Hvis du ikke får en elevplads lige efter du er færdig med dit EUD/EUX forløb har du mulighed for at komme i skolepraktik i Lyngby Praktikcenter på Lundtoftevej. Den vigtigste opgave for Praktikcentret er at hjælpe dig med din jobsøgning samt bygge bro til mulige arbejdsgivere samt sikre, at mens du er optaget i Praktikcentret, får du den bedst mulige uddannelse. Det betyder, at mens du er i Praktikcentret, vil du arbejde med praksisnære opgaver, som er direkte sammenlignelige med det, som du skal lære ude i en ordinær elevplads. Fokus i Lyngby Praktikcenter er altså på, at du hurtigst muligt får en ordinær praktikplads, samt at du rent faktisk bliver ved med at være i gang med din uddannelse og dermed er tættere på målet om at blive færdig udlært.