EMMA-kriterierne

For at blive optaget i Praktikcentret skal du opfylde EMMA-kriterierne. Det samme gælder under hele din uddannelse.
   
EMMA står for:
 
E = Egnet:
Du skal ved optagelsen have adgang til den pågældende uddannelse. Det vurderes løbende, om du er egnet til at gennemføre uddannelsen og til efterfølgende at fungere på arbejdsmarkedet.  
 
M = Mobil fagligt:
Du skal være fleksibel i din elevpladssøgning, og du skal være villig til at tage imod en elevplads, så længe den ligger inden for den fællesindgang, dit grundforløb giver adgang til (merkantil).
 
M = Mobil geografisk:
Du skal aktivt søge efter og tage imod en elevplads uanset, hvor i landet, den er placeret. Du kan således ikke afvise en elevplads med begrundelse om, at den ligger for langt væk.
 
A = Aktivt søgende:
Du skal hele tiden kunne dokumentere, at du aktivt søger efter en elevplads. Det gør du bl.a. ved at uploade dine ansøgninger på Lectio og have en synlig profil på www.praktikpladsen.dk