Erhvervsrettet påbygning

Der er i alle erhvervsuddannelser mulighed for at supplere de skoleophold, som indgår i specialet, med yderligere undervisning – kaldet erhvervsrettet påbygning. Formålet er at elev og virksomhed kan planlægge individuel kompetenceudvikling til gavn for begge parter. Erhvervsrettet påbygning er en mulighed, som er uafhængig af strukturen og indholdet i det speciale som uddannelsesaftalen omfatter. Fagene behøver derfor ikke emnemæssigt at være tæt knyttet til det speciale som eleven gennemfører, men kan være undervisning der gennemføres af f.eks. af interesse.

Karakterer for fagene ”tæller ikke med” i den samlede karaktergivning for specialefagene og har derfor ingen betydning for udstedelse af uddannelsesbevis. Der vil blive udstedet et separat bevis for de fag der er blevet taget for erhvervsrettet påbygning.


Tilmelding til erhvervsrettet påbygning

Ønsker du at tilmelde dig, så download blanketten på denne side.