Erhvervsuddannelse for voksne - EUV

EUV er erhvervsuddannelser for voksne på 25 år og derover. EUV har erstattet GVU samt HGV. En EUV er et målrettet forløb, der som hovedregel er kortere end en ordinær ungdomsuddannelse. Hvordan din uddannelse sammensættes, afhænger af den erfaring og uddannelse, du har i forvejen.

  

En uddannelse, som bygger på din viden og erfaring

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV) bygger videre på den uddannelse og den erhvervserfaring, du allerede har. Når du påbegynder en EUV vil skolens voksenvejleder vurdere dine samlede kompetencer i forhold til den uddannelse, du søger ind på. Voksenvejlederen foretager en såkaldt realkompetencevurdering og fastlægger på den baggrund dit konkrete uddannelsesforløb.

Når skolen tilrettelægger dit individuelle EUV-forløb tæller følgende f.eks. med:

  • Erfaring som ufaglært medarbejder i en virksomhed
  • Erfaring som administrativ medarbejder
  • Erfaring fra en detailbutik
  • Gennemførte AMU-kurser
  • Tidligere erhvervsuddannelse
  • Gymnasiale uddannelser  
  • Videregående uddannelser

En erhvervsuddannelse veksler mellem undervisning på skolen og perioder i praktik. Har du relevant praktisk erfaring, kan du tage en EUV helt eller delvist uden praktik. Det er uddannelsesstedet, der vurderer, om din arbejdserfaring og uddannelse er relevant og dermed om - og i hvilket omfang - du kan få afkortet din uddannelse. Selv om du ikke har erhvervserfaring eller tidligere uddannelse, begynder du på en EUV, hvis du er fyldt 25.

Direkte på 2. del af Grundforløbet

Den realrealkompetencevurdering, som din uddannelse begynder med, kan vare fra en halv dag til fem dage. På baggrund af vurderingen udarbejder skolen i samråd med dig en personlig uddannelsesplan. Når du er 25 år eller derover, skal du ikke gennemføre grundforløbets 1. del. Det er realkompetencevurderingen, der afgør om og hvor meget af grundforløbets 2. del, du skal gennemføre for evt at komme videre på EUX, hvis du skal kontorvejen.
 

Hovedforløbet

De fleste voksne elever vil følge et standardiseret hovedforløb, der er kortere end det hovedforløb, de unge følger. Skoleundervisningen på hovedforløbet for voksne, der har relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse, er typisk mindst 10 pct. kortere end skoleundervisningen for unge, og praktikuddannelsen vil maksimalt være to år.

Bemærk at alle, der ønsker at tage kontoruddannelsen eller finansuddannelsen, skal gennemføre det 1-årige merkantile EUX-forløb.

 

Økonomi under EUV

Din økonomi under EUV-forløbet afhænger af en række forhold, herunder om du er i beskæftigelse eller ledig, og om du har behov for praktik under uddannelsen. Der er mulighed for at søge SU til uddannelsen, hvis uddannelsens tilrettelæggelse opfylder kravene for SU. Hvis du har en uddannelsesaftale vil du få elevløn.

Du kan læse mere om økonomi under uddannelsen på UddannelsesGuiden

Få en realrealkompetencevurdering

Du er meget velkommen til at kontakten en af vores vejledere for information om, hvordan du kommer i gang med at få en realrealkompetencevurdering (RKV)