EUD Business - Butik og handel

Når du starter på en erhvervsuddannelse starter du på Grundforløb 1 (GF1). GF1 varer ½ år og i dette forløb skal du bl.a. have erhvervsfag. Disse fag udgør din fagretning. Fagretningen Butik og handel retter sig mod to forskellige uddannelser:

  • Salgsassistent inden for bl.a. følgende specialer modetøj, sport og fritid, elektronik, smykker, kosmetik, bolig og bøger.
  • Handelsassistent inden for salg, indkøb eller logistik.

Den vil desuden ruste dig til at stå i butik og til at stå for drift af online butikker.

Fagretningens temaer

  • Dit karriere forløb
  • Iværksætteri
  • Butiksdrift
  • E-handel og sociale medier
  • Design og innovation

Du vil blive undervist helhedsorienteret og praksisnært igennem din grunduddannelse. Undervisningen består i en vekselvirkning mellem individuelt og gruppearbejde, da det er vigtigt at du får trænet dine evner til at samarbejde med andre. Du vil også i den sidste del af dit grundforløb blive udfordret til at tænke innovativt omkring, hvordan man kan løse forskellige problemer inden for butiksdrift.