EUD Business

EUD Business er Handelsskolernes Grundforløb og det første år af en 3-årig erhvervsuddannelse.
Efter det første år, med Grundforløb 1 og 2, skal eleven to år i praktik i en virksomhed inden for handel eller forretningsservice. Disse to år kaldes Hovedforløb

 

Muligheder efter EUD Business

Detail: Salgsassistent, blomsterhandler, dekoratør, isenkræmmer
Handel: Handelsassistent, indkøber, logostikassistent, sælger

 

Hvis man vil læse videre


Når eleven har afsluttet sin EUD Business og elevplads, kan han søge optagelse på en kort videregående uddannelse. Hvis han har de rette niveauer, kan han for eksempel uddanne sig på et erhvervsakademi og blive:

  • Datamatiker
  • Multimediedesigner
  • Markedsføringsøkonom
  • Serviceøkonom
 

Adgangskrav

For at starte på EUD Business skal eleven have gennemført 9. eller 10. klasse. De fleste elever kommer direkte fra folkeskolen.
Hvis man er student, HTX'er eller HF'er, kan man vælge at tage det specielle forløb HGS (EUD for studenter). Forløbet består af 10 uger på handelsskolen efterfulgt af 2 års praktik.
EUD Business er også for elever, der har været væk fra skolen i nogle år, og som ønsker en uddannelse. Man kan få afkortet uddannelsen, hvis man er på arbejdsmarkedet og har opbygget en relevant erfaring fra praksis.


Uddannelsesparathed

I Undervisningsministeriet er det besluttet, at alle fra 9. og 10. klasses elever, der forlader folkeskolen, skal have foretaget en vurdering af deres uddannelsesparathed.
Det er UU-vejledningen der vurderer de unge. 

 

Er man blevet vurderet 'ikke uddannelsesparat', kan man blive vurderet på Handelsskolen Knord. Eleverne vil i det tilfælde blive indstillet til en faglig optagelsesprøve.

Optagelse

Er eleven under 18 år, skal han søge via sin UU vejleder.
Hvis eleven er over 18 år, går han på optagelse.dk og finder ansøgningsskemaet til erhvervsuddannelser - den merkantile indgang. Man udfylder det og sender det elektronisk til den afdeling, man ønsker optag på. Man kan også aflevere det personligt på afdelingen. 
Eleven skal vedlægge sit afgangsbevis fra folkeskolen.

 
Tilmeldingsfrist

Vi har optagelse på EUD Business både i januar og august. 
For hold der starter i januar er tilmeldingsfristen 1. december
For hold der starter i august er tilmeldingsfristen 15. marts
I er dog altid meget velkomne til at sende os en ansøgning, og så vil vi behandle dem når, de kommer ind.

 

Hvordan søger man SU?

SU søger man via hjemmesiden www.su.dk - minsu. Man kan få SU kvartalet efter, at man er fyldt 18 år. Man kan først søge om SU, når man har fået bekræftelse på din optagelse på EUD Business.

 

Få rabat med Ungdomskort

Går eleven på Handelsskolen, kan man få et billigt periodekort til rejser mellem hjem og uddannelsessted – Ungdomskort.
Man skal bestille kortet på www.ungdomskort.dk/

 

Hvor kan man læse EUD Business?

På Knord kan man tage en EUD Business i Lyngby – på Lundtoftevej 93, i Hillerød – på Trollesmindeallé 24 og i Frederikssund – på Heimdalsvej 1.

 

Åbent Hus

En gang om året holder vi Åbent Hus på vores uddannelser – arrangementet ligger typisk i januar. I er altid velkommen til at kontakte vores studievejledere, hvis I har spørgsmål eller evt. ønsker at besøge skolen.