EUS10 - Erhvervsuddannelse for Studenter (STX/HF/HTX)

... for dig, der har en STX, HF eller HTX og gerne vil have en elevplads inden for kontor, handel eller detail/butik.

EUS10 er den hurtige vej til en Kontoruddannelse, Handelsuddannelse eller detailhandelsuddannelse for unge med en gymnasial baggrund. Med EUS10 bliver du klar til en elevplads på kun 10 uger.

Indholdet af EUS10

  • Afsætning C
  • Erhvervsøkonomi C
  • IT C
  • Uddannelsesspecifikke fag (Kontor, handel eller detail)
Forløbet afsluttes med et grundforløbsprojekt samt en grundfagseksamen.

 

EUS10 – Undervisning og praktik

Efter de 10 uger på skolen følger 1-2 år i praktik. Længden afhænger af den uddannelsesaftale, du har indgået med den virksomhed, hvor du skal være elev.

Økonomi

Der er mulighed for at søge om SU via minsu.dk. Har du en uddannelsesaftale som også gælder i den periode du går på EUS10 kan du ikke få SU, da du i stedet får elevløn.

Tilmelding til EUS10


I både Lyngby og Hillerød starter vi nye EUS-hold to gange om året.

  • 4. september 2017 (Lyngby og Hillerød)
  • 1. februar 2018 (Hillerød)
  • 5. februar 2018 (Lyngby)

Du kan tilmelde dig på optagelse.dk - klik ind under Grundforløb 2
Man behøver ikke have indgået en uddannelsesaftale, før man går i gang med en EUS på Handelsskolen Knord.

Hvis du er over 25 år ved uddannelsens start, skal du have foretaget en individuel kompetencevurdering

Vil du vide mere om EUS10?

Hvis du vil vide mere om Erhversuddannelser for Studenter eller har brug for hjælp til tilmelding, er du meget velkommen til at kontakte os:

Lyngby: Uddannelsessekretær, Malene Nørklint
Hillerød: Uddannelsessekretær, Annette Vibeke Wahl Christensen