EUS5 – Erhvervsuddannelse for Studenter (HHX/EUX/EUD)

... for dig, der har en HHX og gerne vil have en elevplads inden for kontor, handel eller detail/butik.

EUS5 er et 5 ugers online forløb målrettet HHX-studenter, som ønsker en Kontoruddannelse, Handelsuddannelse eller Detailhandelsuddannelse. Forløbet kan også følges af elever med en afsluttet EUX/EUD eksamen, der ønsker en anden uddannelsesretning end den de i først omgang har afsluttet deres Grundforløb 2 med.

Indholdet af EUS5 

EUS5 opkvalificerer eleven med de uddannelsesspecifikke fag samt grundforløbsprøven, som er en del af Grundforløb 2 på erhvervsuddannelsen. Når grundforløbsprøven er bestået kan eleven starte på Hovedforløbet og sideløbende i sin elevplads. Forløbet er baseret på praktisk udførelse af opgaver, og med fokus på de kundskaber og færdigheder, som skal bruges i elevpladsen.

Kurset er et online kursus, men du har mulighed for at få teknisk hjælp samt vejledning efter aftale på Handelsskolen Knord, Lundtoftevej 93, 2800 Kgs. Lyngby.
Kurset har fokus på træning af de praktiske kompetencer og det vil ligeledes være udgangspunktet for den afsluttende grundforløbsprøve.

Holdstart

Næste hold starter 29. juli 2019.

Økonomi

Der er mulighed for at søge om SU via minsu.dk.

Tilmelding til EUS5

Man behøver ikke have indgået en uddannelsesaftale, før man går i gang med en EUS på Knord. 
Du kan søge om optagelse ved at sende denne blanket til sikker@knord.dk, att: Nadia Saadi Hadi.

Hvis du er over 25 år ved uddannelsens start, skal du have foretaget en individuel kompetencevurdering.

Vil du vide mere om EUS5?

Hvis du vil vide mere om EUS Erhversuddannelser for Studenter eller har brug for hjælp til tilmelding, er du meget velkommen til at kontakte os.