EUV Turbouddannelse - Detailhandel

Turbouddannelsen er en Erhvervsuddannelse for voksne (EUV), hvor eleverne gennemfører uddannelsens skolefag som et sammenhængende forløb uden virksomhedspraktik/elevplads. Normalt varer hovedforløbet på en erhvervsuddannelse to år, hvor eleverne veksler mellem virksomhedspraktik og skoleophold. Turbouddannelsen retter sig primært mod voksne, som er over 25 år, og som har en bred erfaring indenfor erhvervslivet enten kontor, handel eller detailhandel.

Uddannelsen på Lyngby Handelsskole Knord kaldes Turbouddannelsen, fordi den gennemføres i et kort intensivt forløb. Da eleverne i forvejen har erhvervserfaring, skal de ikke i virksomhedspraktik, og kan derfor nøjes med syv uger på skolebænken, hvor de gennemfører uddannelsens redskabs- og teorifag som f.eks. kommunikation og samarbejde, konflikthåndtering og præsentationsteknik.

EUV Turbouddannelser

På Turbo-linjen har du følgende erhvervsområder, som du kan uddanne dig inden for:


For Kontoruddannelsen med speciale i Administration og for Handelsuddannelsen med specialer, kan der sammensættes specielle individuelle forløb efter aftale.
 

Datoer og tilmelding

Næste forløb starter uge 40, 2019. Se hele forløbet her

Har du brug for mere information eller vil du tilmelde dig EUV, kan du kontakte Steen Duurloo Sørensen på sds@knord.dk 
 

Afsluttes med fagprøve

Både elever på den ordinære uddannelse og turboeleverne afslutter uddannelsen med en fagprøve, som skrives den sidste undervisningsuge. Her udarbejder eleverne en rapport på baggrund af en virksomhedscase, hvor de foretager en analyse af en praktisk virksomhedsproblemstilling i lyset af nogle af de redskaber og teorier, de har arbejdet med i uddannelsens skoledel.

Eksamensbevis giver muligheder i fremtiden

Uddannelsen svarer til en almindelig EUV (Erhvervsuddannelse for voksne), og turboeleverne får på samme måde en uddannelse, der giver gode muligheder for at få spændende jobs med masser af efterfølgende karrieremuligheder.

Om Turboforløbet

  • Uddannelsen er til dem, der arbejder ufaglært og gennem arbejdslivet har opbygget stærke faglige kompetencer gennem erhvervserfaring.
  • Turbouddannelsen er tilrettelagt for voksne over 25 år, der har mindst to års erhvervserfaring inden for det kontoradministrative område, handel eller detailhandel.
  • Turbouddannelsen kan også tages af ledige ufaglærte, som vil forbedre deres chance for at finde arbejde.
  • Inden man kan starte på en Erhvervsuddannelse for Voksne skal man have lavet en RKV – Realkompetence-vurdering.