EUX Business - Butik og handel

Når du starter på en erhvervsuddannelse starter du på Grundforløb 1 (GF1). GF1 varer ½ år og i dette forløb skal du bl.a. have erhvervsfag. Disse fag udgør din fagretning.

Fagretningen "Butik og handel" på EUX Business retter sig mod en uddannelse som handelsassistent med specialer indenfor enten indkøb, salg eller logistik eller salgsassistent med speciale. 

Fagretningens temaer

  • Elevens karriereforløb
  • Iværksætteri og virksomhedsdrift
  • Virksomhedens kommunikation
  • International handel
  • Indkøb, logistik og projektledelse
  • Markedsføring og virksomhedens branding

 

Du vil blive undervist helhedsorienteret og praksisnært igennem din grunduddannelse. Desuden vil der blive lagt vægt på at træne dine evner til at arbejde undersøgende og eksperimenterende. Undervisningen består i en vekselvirkning mellem individuelt og gruppearbejde, da det er vigtigt at du får trænet dine evner til at samarbejde med andre.

Du vil også i den sidste del af dit grundforløb blive udfordret til at tænke innovativt omkring, hvordan man kan løse forskellige problemer inden for handel, da der vil komme rigtige forretningsfolk ind og vende forskellige problemstillinger med jer som elever. I grupper for du her mulighed for at tænke kreativt, anderledes og komme med ideer til, hvordan et givent problem kan løses.