EUX Business - Kontor og handel

Når du starter på en erhvervsuddannelse starter du på Grundforløb 1 (GF1). GF1 varer ½ år og i dette forløb skal du bl.a. have erhvervsfag. Disse fag udgør din fagretning 

Fagretningen "Kontor og handel" på EUX Business retter sig mod dig som godt kunne tænke sig at arbejde inden for enten kontor eller handel

Fagretningens temaer

  • Administration og kvalitetssikring
  • Digitale arbejdsprocesser
  • Digitaliseringsstrategi(er)
  • Interne og eksterne servicefunktioner
  • Sprogbrug, sprogrigtighed og sprogpolitik

Du vil blive undervist helhedsorienteret og praksisnært igennem din grunduddannelse. Desuden vil der blive lagt vægt på at træne dine evner til at arbejde i en vekselvirkning mellem praksis og teori.

Undervisningen består i en vekselvirkning mellem individuelt og gruppearbejde, da det er vigtigt at du får trænet dine evner til at samarbejde med andre. Vi vil også arbejde med hvordan bevægelse kan inddrages så et stillesiddende arbejdsliv også fysisk kan være et godt arbejdsliv.

Kompetencer du vil opnå

  • Selvstændigt at kunne planlægge, optimere og udføre
  • Kommunikation i forhold til målgrupper
  • Administrative processer og opgaver
  • Digital databehandling/processer
  • Service og kvalitetssikring