Få en elev til virksomheden

På Knord mener vi, det skal være ukompliceret at finde en elev til din virksomhed. På denne side prøver vi at samle svar på nogle af de spørgsmål, I kan have i den forbindelse.
 
Finder I ikke svarene her, er I velkomne til at  kontakte os for yderligere oplysninger.
 

Godkendelse til at få en elev i virksomheden

Alle virksomheder, der skal have en elev, skal godkendes af Uddannelsesnævnet. Hvis det er første gang, I skal have en elev, skal I derfor søge om godkendelse.
 
Første del af processen er at rette henvendelse til os, hvorefter vi kan vejlede og oplyse jer om f.eks. oplæringskrav.
 
Find ansøgningsskemaerne hos uddannelsesnævnet.
 
Har I brug for hjælp, når I skal søge godkendelse, kommer en af vores konsulenter gerne ud til jer.
 
Hillerød
Ditte Maria Mikkelsen
dimi@knord.dk
40228332
 
Frederikssund
Lars Kajberg Konradsen
lkon@knord.dk
91357402
 
Lyngby
Chanette Søgaard Laursen
chsl@knord.dk
29331879
 
 

Rekruttering af elev

Vi hjælper jer gerne, når I skal i gang med at rekruttere elever. Har I et elevopslag, kan vi formidle det til eleverne via praktikservice.dk, der er landets største formidler af praktikpladser.
 
I har også mulighed for selv at uploade jeres stillingsopslag til praktikservice.dk, hvorefter det bliver sendt ud til relevante elever.
 
Kontakt os, hvis I har spørgsmål i forbindelse med rekruttering eller brugen af praktikservice.dk.

Uddannelsesaftale

Når I har fundet det perfekte match mellem virksomhed og elev, skal I udfylde en uddannelsesaftale.
 
Aftalen er et juridisk bindende dokument, der fungerer som bevis på praktikaftalen mellem virksomheden og eleven.
 
 
Når aftalen er udfyldt, skal den sendes til den skole, hvor eleven skal gå på Hovedforløb. På Knord sendes uddannelsesaftalen til: Sanne Terkelsen 

 Mød andre virksomheder, som har ansat elever. Se videoerne på youtube

Praktikplan

Alle elever skal ifølge lovgivningen have en praktikplan. Praktikplanen er med til at beskrive, hvilke områder eleven skal arbejde med på forskellige tidspunkter i praktikforløbet. Planen kan kaldes en forventningsafstemning mellem virksomhed og elev og skal sikre, at eleven opnår de krav, som uddannelsen skal leve op til.

Hos uddannelsesnævnet kan I finde vejledende praktikplaner.  

 

Hvor lang tid er eleven i virksomheden?

Aftalen varer typisk to år - ligegyldig hvilken uddannelse eleven kommer fra. 

I løbet af praktiktiden hos virksomheden skal eleven gennemføre 2-15 skoleuger på en handelsskole. Antallet af skoleuger varierer alt efter, hvilket speciale eleven har.

I løbet af det sidste halve år skal eleven, som afslutning på uddannelsen, lave en fagprøve. Fagprøven bliver forberedt på næstsidste skoleophold, og det er eleven og virksomheden, der i fællesskab beslutter, hvad fagprøven skal handle om, og hvordan opgaven skal udformes.

 

Elevens løn

Som virksomhed skal I betale løn til eleverne i hele praktikperioden, også når eleverne er på et af de kortere skoleophold. Lønnen tager udgangspunkt i overenskomsten for det pågældende uddannelsesområde.

Hvis, der ikke findes en overenskomst for området, bliver mindstelønnen fastsat af et nævn, som repræsenterer både arbejdsgiveren og arbejdstageren.

Få mere information om løn og arbejdstid hos uddannelsesnævnet.  

 

Søg refusion for elevens skoleperioder

Som virksomhed kan I få tilskud til lønnen, hvis I søger Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Tilskuddet skal søges for hvert enkelt skoleophold. 

Find mere info om AUB på virk.dk