Frivilligt arbejde på Knord

På erhvervsuddannelserne samt gymnasierne på Knord forekommer der i løbet af et almindeligt skoleår et væld af opgaver og bydes på muligheder for at træne både ledelsesmæssige og sociale kompetencer for de medvirkende. Opgaver af social karakter som egner sig godt for frivillig indsats af ældre og erfarne elever, der kan give deres skolekammerater såvel trygge som passende udfordrende oplevelser. (Udbuddene kan variere fra skole til skole)

Tutor - giv nye elever den bedste start

Hvert år i august tager ældre elever imod nystartede og mere usikre 1. årselever. Tutorhvervet trænes på planlægningsmøder med lærerudvalg og når et skoleår starter er der travlhed med at gennemføre aktiviteter på skolen og udenfor i form af eksternater og udflugter. Tutorerne modtager træning og instruktion forud for hvervet og er typisk aktive et til to år.

Skolen elevråd og udvalg

I skolens forskellige udvalg arbejder grupper af elever med at planlægge og afvikle sociale arrangementer uden for skoletiden. Skolens elevråd er som paraply-organisation den medbestemmende myndighed i hvad der realiseres. Men fest- café-, sports-, trivsels-udvalg og elevråd rummer mulighed for at elever af hjertens lyst planlægger og gennemfører også store arrangementer i samarbejde med enkelte medarbejdere ved skolen. Den frivillige indsats giver skolen gennemførselskraft til de mange ideer som i løbet af et år skal omsættes i praktiske arrangementer.

Elevrådet lægger kræfter i et årligt planlægnings-eksternat for at få ro til at gennemdrøfte årets ønskede tiltag og organisere arbejdet.

Bliv ambassadør

Deltagelse i frivillige opgaver med at løfte informationsarbejde om egen uddannelse og skolen såvel i skoletid og udenfor er oftest et resultat af udvælgelse efter ansøgning. Ambassadørkorpset består af to til tre elever fra årgangens klasser og ambassadørerne gennemgår et kort kursusforløb, hvor de værste faldgruber ved at skulle informere ”støjfrit” og informativt læres og trænes. Ambassadørerne deltager i aftenarrangementer med skolens vejledere og i messer og ved andre repræsentative sammenkomster.

Leder for en dag

En gang om året bliver eleverne opfordret til at deltage i frivillighedsarrangementet Leder For En Dag, hvor de kan afprøve deres lederegenskaber for et volleyhold bestående af børn. Arrangementet indbefatter udover en stævnedag også forskellige kursusdage samt øvedage – noget de tilmeldte påtager sig frivilligt i deres fritid.

 

Vi løfter i flok

Skolen byder udenforstående arrangører af sociale arrangementer ind på skolen til at fortælle om deres organisering af ulønnet arbejdskraft til særlige begivenheder til alm. orientering for skolens elever. Herudover er tilvejebragt tilgængelig information om det større lokalområdes frivillighedscentre og deres projekter. For at vejlede og udvikle initiativ-og virkelyst blandt eleverne er funktionen frivillighedskoordinator oprettet og har træffetid. For at holde opmærksomhed på mulighederne for at bidrage med frivilligt arbejde er plakater ophængt og flyers tilgængelige i miljøet, samt materiale er lagt på skolens intranet, der kan inspirere. På elevforsamlinger i skolens hverdag er indslag fremført, hvor skolens egen elever med erfaringer med frivilligt arbejde beretter om deres job og de rammer som de deltager indenfor for i deres respektive organisationer. 

Det er skolens intention at udbrede såvel kendskab til muligheder for frivilligt arbejde, som at arbejde for at flere af skolens elever får erfaring med at deltage i fællesskaber på og udenfor skolen, hvor frivillighed er det bærende princip.

De forskellige afdelinger har også deltaget i tøjindsamling for Røde Kors, uddelt røde næser for Aidsfondet og støttet op om Knæk Cancer