Handelsuddannelsen med speciale Digital handel B2B

Vælger man at specialisere sig inden for digital handel B2B, vil man typisk blive ansat i en funktion, hvor man beskæftiger sig med digitalt salg af produkter og/eller serviceydelser til andre virksomheder. 

Specialet er målrettet virksomheder, der beskæftiger sig med digital handel, f.eks. salg og kundekontakt, kundevejledning, support, digital markedsføring, digitale strategier m.m.

Hovedforløb på skolen

Bundne specialefag (5 uger):

 • Digital salg og forretningsforståelse
 • Digital købsadfærd
 • E-commerce drift og kundeservice
 • Dataanalyse
 • Digital markedsføring 1

Eksempler på valgfrie specialefag (2-6 uger):

 • Logistik
 • Præsentationsteknik og personlig fremtræden
 • Udvidet skriftlig kommunikation (Skriftlig fremstilling)
 • Omnichannel

Læs om muligheden for at aftale yderligere op til 4 ugers valgfrie specialefag som erhvervsrettet påbygning 

Forløbet afsluttes med en fagprøve

Hovedforløb i virksomheden

Gennem elevtiden hos virksomheden vil du komme til at arbejde med opgaver inden for:

 • Koncept og digital forretningsforståelse
 • Virksomhedens digitale platform
 • Digitalt salg og kundekontakt
 • Digital drift
 • Data Management

Læs mere om specialet Digital handel B2B

På Uddannelsesnævnets hjemmeside kan du finde mere information om specialet Digital handel B2B