Handelsuddannelsen med speciale Salg

Vælger man at specialisere sig inden for salg, vil man typisk blive ansat som handelsassistent. Specialet er målrettet virksomheder, der beskæftiger sig med Business-to-Business salg af produkter og/eller serviceydelser til andre virksomheder.

   

  LOUISE PEDERSEN, elev i Ørsted

  Den teori jeg har lært på skolen, har jeg brugt i min virksomhed. Det har hjulpet mig til at jeg kan udføre arbejdsopgaver, hvor jeg bliver udfordret, og hvor jeg få mere ansvar. På skoleopholdene lærer jeg også meget af de andre elever og bliver inspireret af dem gennem fremlæggelser og faglige øvelser.

  Hovedforløb på skolen

  Bundne specialefag (4 uger):

  • Salg
  • Salgsanalyse

  Eksempler på valgfrie specialefag (3-7 uger) (2-6 uger for voksne:

  • Logistik
  • Indkøb
  • Innovative arbejdsprocesser og projekter
  • International Handel

   

  Læs om muligheden for at aftale yderligere op til 4 ugers valgfrie specialefag som erhvervsrettet påbygning 

  Forløbet afsluttes med en fagprøve

    

  Hovedforløb i virksomheden

  Gennem elevtiden hos virksomheden vil du komme til at arbejde med opgaver inden for:

  • Salg og kundeservice
  • Salgsplanlægning
  • Markedsføring og formidling

  Vejen fra grundforløb til hovedforløb

  Læs mere om uddannelsen til Handelsassistent

  På Uddannelsesnævnets hjemmeside kan du også finde mere information om specialet Salg