HHX

HHX er en 3-årig gymnasial uddannelse – med mulighed for at læse videre.
På HHX møder eleverne en række nye fag, som de ikke kender fra folkeskolen. Fag der tager udgangspunkt i den virkelighed, de møder uden for skolen. Fag der kan bruges til noget.

 

Muligheder efter HHX

HHX giver gode kort på hånden til at læse videre på f.eks.:

 • Universitetet
 • Copenhagen Business School
 • Seminarier
 • Erhvervsakademier
 

Adgangskrav

Efter 9. klasse

 • Man skal være vurderet uddannelsesparat i forhold til en gymnasial uddannelse
 • Man skal have afsluttet 9. klasse eller tilsvarende
 • Man skal have søgt optagelse umiddelbart efter 9. klasse
 • Man skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver, herunder en prøve i 2. fremmedsprog – fransk/tysk – hvis man har haft dette som tilbudsfag (undersøges af UU), og hvis prøven er blevet udtrukket
 • Man skal have aflagt en prøve i 2. fremmedsprog, hvis man har haft dette som valgfag - medmindre man samtidig har haft fransk eller tysk som tilbudsfag.
 • Man skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk
 

Efter 10. klasse
Alle de ovennævnte krav samt:

 • Man skal have fulgt undervisningen i dansk, engelsk og matematik
 • Man skal have aflagt enten folkeskolens afgangsprøver eller 10. klasses prøver i disse fag. Hvis man vælger at aflægge 10. klasses prøver i de nævnte fag, skal man, for at have et retskrav på optagelse, aflægge såvel de mundtlige som de skriftlige prøver.
 

Ikke uddannelsesparat?

Er man blevet vurderet 'ikke uddannelsesparat', kan man blive vurderet på Handelsskolen Knord.
Hvis lærerne i folkeskolen har vurderet, at elevens faglige niveau ikke er uddannelsesparat, vil man blive indstillet til en faglig optagelsesprøve.

 

Denne vurdering bygger på en mundtlig eller skriftlig test i fagene:

 • Dansk
 • Engelsk
 • 2. fremmedsprog (tysk eller fransk)
 • Matematik
 

Testen svarer til niveauet for folkeskolens afgangsprøve. Ud over testen kommer eleven til en samtale med en studievejleder.

Har man ikke folkeskolens afgangsprøve?

Hvis eleven ikke har taget folkeskolens afgangsprøver, skal man til optagelsesprøve.

 

Optagelse?

Hvis man går i folkeskole, skal man kontakte sin UU-vejleder. Hvis man ikke går i folkeskole, skal man hente ansøgningsskemaet på www.optagelse.dk og printe ansøgningsskemaet til Ungdomsuddannelserne - vælg blank skema.

 

Udfyld skemaet, vedlæg elevens folkeskolepapirer (og evt. andre relevante karakterer) og send det til Knord i Lyngby, Frederikssund eller Hillerød.

 

Tilmeldingsfrist

Ansøgningsfristen for elever fra folkeskolen er - 15. marts

 

Hvordan søger man SU?

SU søger man via hjemmesiden www.su.dk - minsu. Man kan få SU kvartalet efter, at man er fyldt 18 år. Man kan først søge om SU, når man har fået bekræftelse på din optagelse på HHX.

 

Få rabat med Ungdomskort

Går man på Handelsgymnasiet, kan man få et billigt periodekort til rejser mellem hjem og uddannelsessted – Ungdomskort.
Man skal bestille kortet på www.ungdomskort.dk

 

Hvor kan man læse HHX?

På Knord kan man tage en HHX i Lyngby – på Hjortehøjsvej 1, i Hillerød – på Trollesmindeallé 24 og i Frederikssund – på Heimdalsvej 1.

 

Åbent Hus

En gang om året holder vi Åbent Hus på vores uddannelser. Arrangementet ligger typisk i slutningen af januar - men du er altid velkommen til at kontakte vores studievejledere og evt. lave en aftale om at besøge skolen.