Hovedforløb

På Knord tilbyder vi Hovedforløb inden for Kontoruddannelsen, Handelsuddannelsen og Detailhandelsuddannelsen.

Når du skal i gang med dit Hovedforløb skal du sammensætte dit uddannelsesforløb sammen med den virksomhed, hvor du har din elevplads. Når du har valgt dit speciale er det emner inden for denne uddannelsesretning du beskæftiger dig med i de uger du er på skoleforløb.

Afhængig af hvilken uddannelse der vælges, kommer du på skole mellem 7-15 uger i løbet af den 2-årige elevtid.

Hvad er Hovedforløb?

På Erhvervsuddannelserne EUX og EUD består 2. del af uddannelsen af et Hovedforløb. Hovedforløbet er betegnelsen for den to-årige 2. del, hvor man veksler mellem praktikperioder i en virksomhed og skoleophold på Lyngby Handelsskole Knord. Praktikdelen udgør langt størstedelen af hovedforløbet, hvor du tilegner dig de praktiske kompetencer. De teoretiske kompetencer opnås i skoleundervisningen.

Undervisningen på skolen består af en bunden del med specialefag. Antallet af uger med bundne specialefag varierer efter specialet. Derudover skal man i samarbejde med sin arbejdsplads sammensætte et antal uger med valgfrie specialefag. Uddannelsen afsluttes med en fagprøve.

Optagelse på Hovedforløb

For at kunne starte på hovedforløbet er der en række krav til det Grundforløbsbevis man har, afhængigt af om det er kontor, handel eller detailhandel, som man ønsker at starte på. Læs om overgangskrav til Hovedforløbet

Økonomi

Som elev får du løn efter gældende overenskomst. Arbejdspladsen kan få lønrefusion (AUB) og befordringsrefusion under skoleopholdene.

Bliv faglært på kun syv uger

Er du ufaglært, over 25 år og har min. to års erhvervserfaring har du mulighed for at følge vores Turboforløb, hvor skoleperioden ligger som ét samlet forløb.

Om Hovedforløbet på Knord

På Knord afvikler vi ca. 400 fagprøver om året. Nogle af vores faste samarbejdspartnere er Novo Nordisk, DONG, Johannes Fog, Carlsberg, Humac, Shell, Nordsjællandske Kommuner, ATP, Politiet og Region Hovedstaden.

Alle skoleperioder under Hovedforløbet foregår på Lyngby Handelsskole.

Specialer inden for Kontoruddannelsen:

Specialer inden for Handelsuddannelsen

Specialer inden for Detailhandelsuddannelsen