Hvad er en Fagprøve?

En fagprøve tager udgangspunkt i en arbejdsopgave i virksomheden, som eleven skal planlægge og gennemføre i virksomheden. Fagprøven samler hele uddannelsesforløbet på erhvervsuddannelsen i en skriftlig projektrapport/-opgave og en mundtlig eksamen, hvor eleven præsenterer og evaluerer sit projektarbejde. Når den skriftlige og mundtlig eksamen er bestået får eleven sit skolebevis. Når skolen har modtaget den underskrevne praktikerklæring fra virksomheden, udstedes det endelige uddannelsesbevis.

Den afsluttende fagprøve gennemføres inden for de sidste 6 måneder af elevtiden.

 

Formålet med fagprøven

Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer, inden for kontoruddannelsen, handelsuddannelsen eller detailuddannelsen. Ved fagprøven skal eleven kunne demonstrere sin evne til at inddrage og anvende teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen. Dette gøres ved at tage udgangspunkt i en problemstilling fra praktikstedet og inddrage såvel praktiske som teoretiske aspekter, således at eleven viser sit samlede udbytte af uddannelsen.

Fagprøven skal vise, hvorvidt eleven har nået slutmålene for uddannelsen, og derfor skal fagprøven afspejle arbejdsopgaver, som en nyuddannet vil kunne blive mødt med i en virksomhed.