Introkurser og brobygning

På Knord ser vi samspillet med grundskolerne, som en vigtig del af vores arbejde. Vi vil meget gerne åbne dørene og vise kommende elever, hvordan hverdagen er på vores skoler, så vi kan være med til at hjælpe dem med at træffe deres valg. Derfor tilbyder vi introkurser, brobygningsforløb samt en række forskellige workshops, kurser og foredrag for elever i grundskolens ældste klasser.

Tilmelding til introkurser og brobygningsforløb sker via uu-vejlederne. For andre aktiviteter er I velkomne til at kontakte skolen.

 

Introkursus for 8. klasse og brobygning for 9. og 10. klasse

Har du lyst til at se og opleve, hvordan det er at være elev på Handelsgymnasiet, Gymnasiet eller Handelsskolen på vores HHX, STX, EUD og EUX uddannelser? Så har du mulighed for at komme på introkursus, hvis du går i 8. klasse eller brobygning, hvis du går i 9. eller 10. klasse. (Introkursus for 8. klasse på Handelsskolen; se nedenfor)

Formålet med introduktionskurser og brobygning er at give dig et indtryk af fagene, undervisningen og miljøet på skolen. Du vil samtidig blive klogere på, hvilke muligheder vores uddannelser giver for at læse videre eller få dig ud i erhvervslivet med en elevplads. Det er vores ønske på den måde at klæde dig bedst muligt på, så du kan træffe dit valg af ungdomsuddannelse efter grundskolen

Vi tilrettelægger aktiviteterne på en måde, så du får en aktiv oplevelse med vores forskellige skolers fag. Vi er meget optagede af at vise dig, hvordan vi arbejder virkelighedsnært og case baseret, fordi vi tror på, at man lærer mere på den måde, og fordi sådanne arbejdsmetoder vil give dig endnu flere kompetencer til fremtidens arbejdsmarked.

Du kommer til at opleve både klasseundervisning og gruppearbejde, men du skal også arbejde selvstændigt, og når de tværfaglige opgaver er løst, afsluttes arbejdet enten med en præsentation eller en samlet gennemgang i klassen.

Du vil blive introduceret til opgaven af vores faglærere, men du kommer også til at møde nogle af vores elever. På den måde håber vi også, at du samtidig får en god fornemmelse af, hvordan stemningen og hverdagen er på skolen.

 

Introkursus på Handelsskolen for 8. klasse 

Introkurserne for 8. klasse på vores Handelsskoler bliver arrangeret i samarbejde med Copenhagen Skills. Kurset skal hjælpe de unge til at træffe det rigtige valg af ungdomsuddannelse, med mere reel viden om de mange muligheder på erhvervsskolerne. Stort set alle erhvervsskoler i Region Hovedstaden er med i samarbejdet, og det betyder, at kurset giver intro til alle erhvervsfaglige områder:

 • Kontor, handel og forretning
 • Omsorg, sundhed og pædagogik
 • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
 • Teknologi, byggeri og transport

Uanset på hvilken erhvervsskole eleverne kommer på deres introkursus, vil de blive introduceret til alle fagområder.

1. introdag (uge 35 - 40)

På første introdag vil eleverne få generel information om erhvervsuddannelserne og få specielt kendskab til den skole, de besøger. Desuden vil alle deltage i en skills-stafet, hvor de dyster mod hinanden i opgaver, der kræver et praktisk håndelag.

Efter 1. introdag kan alle elever deltage på én af uddannelsesmesserne Copenhagen Skills Uddannelsesevent i Bella Center (Uge 43) eller uddannelsesmessen i FrederiksborgCentret (Uge 40).

De hurtigste hold fra skills-stafetten på 1. introdag kvalificerer sig til semifinalerne. 8. klasser i resten af Danmark deltager også i skills-stafet på deres 1. introdag i deres lokalområde. Det betyder, at unge fra hele landet kan kvalificere sig til at dyste mod hinanden; først på regionalt plan og dernæst på nationalt plan.

2. og 3. introdag (uge 3 – 20)

På 2. introdag skal eleverne arrangere den fiktive musikfestival ”Copenhagen Skills Loud Festival”. Gennem praktiske opgaver er eleverne med til at skabe en festival og oplever nødvendigheden af faglært arbejdskraft. Opgaverne repræsenterer alle fire hovedområder, og kræver, at der både tænkes kreativt, praktisk og i teamwork.

På 3. Introdag præsenterer Knord dét, der er særligt for vores Handelsskoler, og eleverne skal lave en opgave omkring festivallen, der handler om økonomi, salg og markedsføring. Eleverne introduceres også for GF1 og GF2, for karrieremuligheder med en erhvervsuddannelse og for det sociale liv på skolerne.

Andre kurser for udskolingselever

Vi har gennem længere tid samarbejdet med grundskoler omkring tilbud til udskolingselever, hvor de får et indtryk af uddannelserne på Gymnasiet, Handelsgymnasiet eller Handelsskolen, enten i form af 2-5 dags forløb på skolen eller elevforedrag, hvor vores nuværende elever fortæller om hverdagen og fremtiden.

Har I som skole ønsker eller ideer til kurser, som kunne være relevante for jeres elever i grundskolen, er I meget velkomne til at kontakte os for at høre mere om et evt. samarbejde. Emner for kurser kunne f.eks. være Globalisering, Den Grønne Forbruger eller Privatøkonomi.

Nedenfor findes eksempler på kurser vi tidligere har afholdt:

Lyngby Gymnasium

 • Dansk og journalistik
 • Grammatikspil i Dansk

Lyngby Handelsgymnasium

 • Innovation camp
 • Iværksætter for en dag

Lyngby Handelsskole

 • Edison opfinder konkurrence for 7. klasse
 • Fra privat økonomi til virksomhedsøkonomi
 • Next Level – innovationsprojekt for 9.-10. klasse
 • International handel
 • Life skills
 • Iværksætteri

Frederikssund Handelsgymnasium og Handelsskole

 • I værksætter for en dag
 • Elevforedrag

Hillerød Handelsgymnasium og Handelsskole

 • Iværksætter for en dag
 • Innovation camp
 • Vild med dansk
 • Spirende Talenter
 • Hillerødmesterskaberne i Markedsføring (for 5. klasse)

Skolen i Virkeligheden

Skolen i Virkligheden er en portal, der gør det nemt at finde et forløb, en oplevelse eller en inspirationskilde, som folkeskolelærere kan benytte sig af sammen med deres klasser. På hjemmesiden har Knord listet alle vores spændende tilbud, som primært er målrettet udskolingelever i grundskolen. 
Hvis du har ideer til forløb som dine elever kunne være interesseret í, er du meget velkommen til at kontakte os.