Kontoruddannelsen med speciale Administration

Vælger man at specialisere sig inden for administration, vil man typisk blive ansat som kontorassistent. Specialet Administration retter sig mod virksomheders administrative arbejdsområder, uanset om virksomheden er beskæftiget med produktion, service, handel eller andet.

NADIIA PETUKHOVA, elev på DTU

Elevuddannelsen gav mig mulighed for at komme ud på det danske arbejdsmarked, hvor jeg havde spændende og selvstændige arbejdsopgaver, udfordringer og ansvar. Endvidere har jeg udviklet mine personlige og faglige kvalifikationer, hvilket åbner nye døre for mig i arbejdslivet.

Hovedforløb på skolen

Bundne specialefag (3 uger):

  • Kommunikation
  • Optimering af arbejdsprocesser
  • Projektadministration

Eksempler på valgfrie specialefag (3-7 uger) (2-6 uger for voksne):

  • Kvalitet og service
  • Udvidet skriftlig kommunikation
  • Præsentationsteknik og personlig fremtræden


Læs om muligheden for at aftale yderligere op til 4 ugers valgfrie specialefag som erhvervsrettet påbygning 

Forløbet afsluttes med en fagprøve

 

Hovedforløb i virksomheden

Når en virksomhed bliver godkendt som praktiksted, kan der vælges mellem en række oplæringsområder, så oplæringen bliver tilpasset den enkelte virksomhed. Derefter planlægges de forskellige uddannelsesforløb for hver enkelt elev.

Gennem elevtiden hos virksomheden vil du komme til at arbejde med opgaver inden for:

  • Reklame og markedsføring
  • Administrativ sagsbehandling
  • Kommunikations- og informationsopgaver

Vejen fra grundforløb til hovedforløb

Læs mere om specialet Administration

På Uddannelsesnævnets hjemmeside kan du finde mere information om specialet Administration