Kontoruddannelsen med speciale Offentlig administration

Vælger man at specialisere sig inden for offentlig administration, vil man typisk blive ansat som kontorassistent i en offentlig virksomhed. Specialet er rettet mod arbejdsfunktioner inden for de administrative hovedområder i en offentlig institution, enten inden for det kommunale, regionale eller det statslige område.

  EVA HERBSTMAN, elev i Lyngby-Taarbæk Kommune

  Man kommer ind på skolen og får teorien, som man så kan bruge i praksis. Det kan jeg rigtig godt lide, og det passer rigtig godt på mig og min måde at lære på. Og så er der rigtig mange muligheder bagefter - Jeg håber, at kunne bliver der, når min elevtid er ovre.

  Hovedforløb på skolen

  Bundne specialefag (9 uger):

  • Inovation, kvalitet og samarbejde
  • Kommunikation og formidling
  • Lovgivning og myndighedsudøvelse
  • Politisk styring og økonomi


  Eksempler på valgfrie specialefag (5 uger) (3 uger for voksne):

  • Mundtlig kommunikation og konflikt håndtering
  • Udvidet skriftlig kommunikation
  • Avanceret excel

   

  Læs om muligheden for at aftale yderligere op til 4 ugers valgfrie specialefag som erhvervsrettet påbygning 

  Forløbet afsluttes med en fagprøve

   

  Hovedforløb i virksomheden

  Gennem elevtiden hos virksomheden vil du komme til at arbejde med opgaver inden for:

  • Kommunikation og korrespondance
  • Administration og sagsbehandling
  • Strategisk udvikling og handlingsplaner

  Vejen fra grundforløb til hovedforløb

  Læs mere om specialet Offentlig administration

  På Uddannelsesnævnets hjemmeside kan du finde mere information om specialet Offentlig administration