Kvalitet HHX og STX

For at understøtte, videreudvikle og dokumentere skolens kvalitet er der udformet en kvalitetssystematik for kvalitetsarbejdet. For Knord er udvikling og styring af kvalitet to sider af samme sag, som understøtter hinanden.

Kernen i kvalitetsarbejdet er de systematiske evalueringer af elever og medarbejderes trivsel, undervisningen samt de sociale aktiviteter på skolen.

Kvalitetsarbejdet foregår decentralt i et samspil mellem elever, medarbejdere og ledelse og skal understøtte en fremadrettet, systematisk og vedvarende kvalitetsudvikling på alle uddannelsesområderne samt leve op til gældende lovgivningsmæssige krav.

Kvantitativ og kvalitative data samles bl.a. i forbindelse med nedenstående:

Alle elever 1. år

Indslusnings-/ status- /mentorsamtaler

1. års elever

Frafaldsalarm (udsat i 2017)

1. års elever

Screening i GF

Alle elever

Undervisningsevaluering mundtligt

Alle elever

Undervisningsevaluering skriftligt

Alle elever

Elevtrivelsundersøgelse (ETU) på baggrund af spg fra UVM

Alle medarbejdere

Statussamtaler med alle medarbejdere

Medarbejder

Medarbejdertrivselsundersøgelse MTU/APV

Medarbejder

Medarbejder udviklingssamtale MUS

Faggrupper/team

FUS/TUS

Alle kandidater

Evaluering af praktisk og teoretisk pædagogikum

Alle afgangselever

Karaktergennemsnit fra UVMs databank

Alle afgangselever

Løfteevne fra UVMs databank

Alle afgangselever

Studietid /fuldførelses procent fra UVMs databank

Alle afgangselever

Overgang i KVU/LVU fr UVMs databank

Alle afgangselever

Nøgletal fra UVMs dashboard

 

En række af skolens indsatser og aktiviteter med hensyn til kvalitet styres af afdelingens skoleårsprogram, der er tilgængelig på skolens hjemmeside. Skoleårsprogrammet indgår i skolens selvevaluering og samlet en række målinger og kvalitetstegn. På baggrund af evaluering af skoleårsprogrammet laves opfølgningsplaner der fremgår af skolens hjemmeside.

Ovenstående data indgår i skolens selvevalueringen og på det grundlag udarbejder skolen årligt en skriftlig opfølgningsplan.  Opfølgningsplanen indeholder oplysninger om ændringsbehov og løsningsforslag og sætter kvalitetsmål. 
Bestyrelse drøfter på et møde den gennemførte selvevaluering og lederens forslag til opfølgningsplan. Institutionen offentliggør efterfølgende selvevalueringen og opfølgningsplanen på skolens hjemmeside.

Grundlag:

Fraværstal

Tal for skoleåret 2017-2018:

  • Fysisk fravær HHX: 7,42%
  • Fysisk fravær STX: 7,67%
  • Skriftligt fravær HHX: 6,66%
  • Skriftligt fravær STX: 6,68%
Samlet for gymnasierne på Knord:
  • Fysisk fravær: 7,64%
  • Skriftligt fravær: 6,67%