Kvalitet HHX og STX

På Knord prioriterer vi arbejdet med kvalitetssikring og -udvikling højt.

 

Vores mål er at sikre, at vores elever modtager de bedst mulige undervisningstilbud i en form, som følger med tidens pædagogiske og kulturelle strømme samtidig med en tilpasning til den enkelte elev. For at understøtte, videreudvikle og dokumentere skolens kvalitet er der udformet en kvalitetssystematik for kvalitetsarbejdet.

 

For Knord er udvikling og styring af kvalitet to sider af samme sag, som understøtter hinanden. Kernen i kvalitetsarbejdet er de systematiske evalueringer af elever og medarbejderes trivsel, undervisningen samt de sociale aktiviteter på skolen.

 

Graden af formalitet i de forskellige evalueringer varierer fra skolens deltagelse i den landsdækkende Elevtrivselsundersøgelse, over skriftlig undervisningsevaluering i de enkelte fag til mundtlige tilbagemeldinger fra elever og lærere i forbindelse med afvikling af undervisningen, arrangementer eller projektforløb.

Links