Kontoruddannelsen med speciale Lægesekretær

Bliv uddannet til Lægesekretær. Specialet Lægesekretær inden for kontoruddannelsen er rettet mod administrative funktioner på et sygehus/hospital eller i almen lægepraksis/lægehus.

KATHRINE ESTRUP ANDERSEN, elev på Rigshospitalet

Jeg er bare blevet kastet ud i det, og har været med i alle slags arbejdsopgaver. Det er rigtig spændende og meget lærerigt. Og det har gjort mig meget selvstændig, også fordi de har stillet mange krav og har haft høje forventninger.

Hovedforløb på skolen

Bundne specialefag (9 uger):

 • Kommunikation og digitalisering
 • Sundhed og sygdom
 • Sundhedsadministration

Eksempler på valgfrie specialefag (5 uger) (3 uger for voksne):

 • Projektkoordinering
 • Økonomi
 • Kommunikation og It

Læs om muligheden for at aftale yderligere op til 4 ugers valgfrie specialefag som erhvervsrettet påbygning 

Forløbet afsluttes med en fagprøve

Hovedforløb i virksomheden

På hospitalet/i elevpladsen arbejder du som elev med opgaver som journalbehandling, strategisk planlægning og udvikling samt administration, kommunikation og sagsbehandling.  

Krav til lægesekretærelever

Før man påbegynder uddannelsen, kan man med fordel have gennemført et kursus i grundlæggende diagnoselatin. Det vil også være en fordel at kunne blindskrift.

 1. Bestået dansk og matematik i 9. eller 10. kl. fra Folkeskolen
 2. Have læst: Dansk C – engelsk C – samfundsfag C. Kan læses enten på VUC eller som enkeltfag på Knord
 3. Grundforløb 2 (GF2) med fagene: afsætning C, IT C, erhvervsøkonomi C, matematik C, organisation C, det uddannelsesspecifikke fag til kontor, Grundforløbsprøven. Grundforløb 2 varer ½ år og læses på en handelsskole.
 4. EUX studieåret med fagene: dansk A, afsætning B, engelsk B, virksomhedsøkonomi B, IT B, 3 valgfag på C niveau, eksamensprojekt og SSO (større skriftlig opgave). EUX studieåret varer 1 år og læses på en handelsskole

Alternativt kan man blive lægesekretærelev, hvis man har en:

 • HG eller HGS med adgang til lægesekretær
 • EUS5 - Hvis du er student (STX/EUX(teknisk)/HF/HTX) kan du tage grundforløbet på 5 uger og blive klar til en praktikplads.

Elevplads

Man kan søge elevplads enten i regionerne eller i privatpraksis. Ønsker man ansættelse som elev i Region Hovedstaden, skal man søge elektronisk på Regionens hjemmeside www.regionh.dk. Region Hovedstaden søger lægesekretærelever en gang om året. 

Vejen fra grundforløb til hovedforløb

Læs mere om specialet Lægesekretær

På Uddannelsesnævnets hjemmeside kan du finde mere information om specialet Lægesekretær