Ledelsen

Den 26. april 2019 fusionerede Esnord og Knord  til U/NORD – Uddannelser i Nordsjælland. UNord tilbyder merkantile og tekniske erhvervsuddannelser, EUX, AMU, HHX, STX, HTX, 10. klasse og kurser. Skolen har ca. 5.500 årselever og ca. 600 ansatte. Vi har skoler i Lyngby, Frederikssund, Hillerød og Helsingør.
 
 
U/NORDs øverste ledelse er:
 

Direktør René van Laer, mail rl@knord.dk

Vicedirektør Adrian Tresoglavic, mail atre@esnord.dk

Ressourcedirektør Filip Lange, mail fila@knord.dk

Uddannelsesdirektør for det gymnasiale område Ivar Lykke Ørnby, mail iloe@knord.dk

Uddannelsesdirektør for merkantilt eud Vakant

Uddannelsesdirektør for teknisk eud Tina Steinbrenner, mail tst@esnord.dk

AMU- og kursuschef Lisa Hansen, mail lic@esnord.dk

Bygningschef Henrik Greve Jørgensen, mail hgj@esnord.dk

Elevrekrutterings- og kommunikationschef Christine Holm Donatzky, mail chd@esnord.dk

HR-chef Vivi Kondrup Petersen, mail vkp@esnord.dk

IT-chef Henrik Faaborg, mail hefa@efif.dk

 

Rektorer og uddannelseschefer på Knord

Rektor for Lyngby Handelsgymnasium Pernille Bogø Bach, mail pbb@knord.dk

Rektor for Lyngby Gymnasium Camilla Rye Jørgensen, mail crye@knord.dk

Rektor for Hillerød Handelsgymnasium Jesper Skibsted Als, mail jals@knord.dk

Uddannelseschef for Hillerød Handelsskole EUX Business, EUD Business og 10 klasse Business Conni Vang Jensen, mail coje@knord.dk

Rektor for Frederikssund Handelsgymnasium og Frederikssund Handelsskole Heidi Post Dam, mail hepd@knord.dk

Uddannelseschef for Lyngby Handelsskole EUX Business, EUD Business og 10. klasse Business Julie Secher, mail juss@knord.dk

Uddannelseschef for Hovedforløb og Lyngby Praktikcenter Merete Brøgger Thorsen, mail mbt@knord.dk