Lyngby Praktikcenter

Lyngby Praktikcenter er et tilbud til dig, der efter at have gennemført Handelsskolens Grundforløb 1 og 2 ikke har fundet en elevplads i en virksomhed. Du kan også søge om optagelse, hvis du uforskyldt mister din elevplads.

Lyngby Praktikcenter tilbyder følgende uddannelser:


Hvad skal jeg arbejde med i Praktikcentret?

Den vigtigste opgave for Praktikcentret er at hjælpe dig med din jobsøgning samt bygge bro til mulige arbejdsgivere samt sikre, at mens du er optaget i Praktikcentret, får du den bedst mulige uddannelse. Det betyder, at mens du er i Praktikcentret, vil du arbejde med praksisnære opgaver, som er direkte sammenlignelige med det, som du skal lære ude i en ordinær elevplads. Fokus i Praktikcentret er altså på, at du hurtigst muligt får en ordinær praktikplads, samt at du bliver ved med at være i gang med din uddannelse og dermed er tættere på målet om at blive færdig udlært. 

 

Hvor længe kan du være elev?

Uddannelseslængden er op til to år, og der veksles mellem praktik og skoleperioder – præcis som hvis du havde fået en elevplads i en butik eller virksomhed. I din tid som elev i Lyngby Praktikcenter skal du fortsat søge aktivt efter en fast elevplads, og på den måde bliver Lyngby Praktikcenter blot et springbræt for dig.

Søg optagelse i Praktikcentret

Du kan søge om optagelse i Praktikcentret, hvis du ved grundforløbets afslutning endnu ikke har fundet en elevplads. Du bliver vurderet ud fra EMMA-kriterierne.

Hvis jeg mister min elevplads?

Hvis du mister din elevplads undervejs så skal din arbejdsplads sende en ophævelse til hovedforløbsskolen, som derefter er forpligtet til at fortælle dig, at du har mulighed for at søge om optagelse i Praktikcentret. Du skal herefter fortælle skolen, at du ønsker optagelse i Praktikcentret, og du vil blive indkaldt til en samtale, hvor det vil blive vurderet, om du selv er ansvarlig for, at virksomheden har ophævet din uddannelsesaftale. Hvis du selv er ansvarlig for, at du er opsagt fra din elevplads, og det altså ikke er uforskyldt, kan du ikke optages i Praktikcentret.