Marketing og virksomhed - Hillerød Handelsgymnasium

Grundforløb

Fælles for alle
 

Obligatoriske fag

Dansk A - Engelsk A - Matematik B - Samfundsfag C
Afsætning B - Virksomhedsøkonomi B - International Økonomi B
Tysk/Fransk B / Spansk A - Historie B - Informatik C - Erhvervsjura C

Studieretninger

Mulige valgfag

Hvis du vælger denne profil, er det oplagt at vælge nogle af følgende valgfag:

  • Innovation C/B
  • Organisation C
  • Psykologi
  • Finansiering
  • Kulturforståelse
  • Mediefag
  • Markedskommunikation

Uanset dit valg af profil kan du også vælge mellem de øvrige valgfag: Filosofi C, Tysk A, Fransk A, Idræt C, Jura B

Muligheder for videreuddannelse