MasterClass - Talentprogrammer på Handelsgymnasiet og Gymnasiet

På Knord Handelsgymnasium og Gymnasium har vi et internt MasterClass-program, for elever som ønsker ekstra udfordringer. Vi arbejder sammen på tværs af vores skoler, så både elever fra HHX og STX kan deltage.

 

Sådan søger du om optagelse i talentprogrammet

For at blive optaget på MasterClass skal du søge i starten af dit andet år. Programmets aktiviteter gennemføres på 3.-5. semester. Som elev på MasterClass skal man forvente at mødes ca. 10-12 gange samlet set. Aktiviteterne sker primært i skoletiden, men der kan også være tilbud efter skoletid.

En del af MasterClass er ofte også en mindre studierejse. Tidligere har holdet f.eks. været i München.

For at deltage i MasterClass skal du opfylde følgende krav:

  • Du er forpligtet til at følge ekstra godt med, da det ikke skal gå ud over ens daglige undervisning
  • Du skal have lyst og overskud til at deltage
  • Du skal have mod på en ekstra udfordring og turde presse sig selv både fagligt og personligt
  • Du skal deltage i nogle af skolens arrangementer som elevambassadører


TEMPE - Talentprogram i innovation og entreprenørskab for gymnasieelever

TEMPE er et forum for elever, lærere og fagfolk med interesse for innovation og entreprenørskab. Hvert år sender Knord elever afsted på TEMPE programmet. Udgifterne i forbindelse med TEMPE bliver betalt af skolen. Betingelserne for at deltage er de samme som ved deltagelse i vores interne MasterClass.

Bliv klogere på TEMPE ved at læse mere.

Model United Nation (MUN) (Lyngby Gymnasium)

MUN er et rollespil, hvor eleverne spiller delegerede ved FN’s generalforsamling. Eleverne repræsenterer forskellige lande, de sidder i forskellige komiteer og har forskellige roller. I de forskellige komiteer blev der diskuteret alt fra anvendelsen af droner i krig, kvinders rettigheder, bæredygtig udvikling og WTO. 

 

Alle diskussioner, forhandlinger, taler mv. foregår på engelsk. Og på samme måde skal alle forslag til resolutioner og eventuelle ændringsforslag skrives på engelsk. I lyset af de mange nationaliteter, der er samlet bliver det hurtigt helt naturligt for eleverne at alt foregår på engelsk.

 

Som et ekstra benspænd er der strikse regler for, hvordan man taler til hinanden i komiteerne. Man siger f.eks. aldrig ”I”, men omtaler sig selv som ”this delegate” eller ”our delegation” eller lignende. Under de uformelle møder er der naturligvis anderledes fri brug af det engelske sprog.

 

På Lyngby Gymnasium afholder vi vores egen MUN-konference og derudover deltager vi i andre også udenlandske gymnasiers konferencer.

Talentprogrammer for grundskoler (Lyngby Handelsgymnasium og Lyngby Gymnasium)

Lyngby Gymnasium og Lyngby Handelsgymnasium afholder MasterClasses for grundskolerne. Vi stiller gerne vores dygtige faglærere til rådighed for at undervise grundskoleeleverne i fagligt funderede og problemorienterede innovationsforløb.

 

Vi udbyder pt. to forløb, men udarbejder også gerne forløb ud fra skolernes ønsker

  • 1. forløb: Introduktion til Design Thinking og naturvidenskabelige samt merkantile fag.
  • 2. forløb: Grundskolen stiller innovationsopgave – på baggrund af de tillærte innovationsmetoder løses opgaven.

Spirende talenter: Talentprogrammer for grundskoler (Hillerød Handelsgymnasium)

Hillerød Handelsgymnasium er sammen med HTX og STX i Hillerød vært for Spirende Talenter, der er et tilbud til fagligt motiverede og akademisk talentfulde elever i de ældste klasser i folkeskolen. Programmet tilbyder eleverne faglige udfordringer, der rækker ud over folkeskolen.

 

Talenterne er tilknyttet programmet i 8. og 9. klasse. Spirende Talenter er henvendt til de elever, der udviser en særlig interesse for deres egen læring og har lyst til danne netværk med jævnaldrende fra andre skoler i Nordsjælland.

Find mere information om Spirende Talenter