Modtageklasser på Knord

I samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune udbyder Knord undervisning i specielle modtageklasser. Fokus vil være på at hjælpe unge mennesker fra udlandet videre i uddannelsessystemet eller i arbejde, så de kan tage hånd om deres egen fremtid.   

Knords tilbud til unge med flygtninge-/indvandrerbaggrund er meget omfattende. Det er intensiv dansk-undervisning, men der undervises også i engelsk, samfundsfag og matematik for at kunne gøre dem klar til folkeskolens afgangsprøve. 

Modtageklasserne er for de 15-29 årige. For elever over 18 år er det også muligt at følge danskundervisningen samtidig med, at man f.eks. har en praktikplads.


Hvordan er undervisningen i en modtageklasse? 

Der lægges primært vægt på at øge elevernes dansksproglige og socialkulturelle kompetencer.

De faglige målsætninger og evaluering i forhold til den enkelte elev er væsentlige elementer. For hver elev udarbejdes en status for elevens udvikling i forhold til de faglige målsætninger, der tager udgangspunkt i elevens aktuelle kompetencer, forudsætninger og mål. 

Undervisningen er planlagt i tidsrummet kl. 8.30 - 15.50 mandag til torsdag, og fredag til kl. 14.40
 
Desuden tager vi eleverne med på mange fagligt relevante ture som fx. besøg på Svanholm Gods, Christiansborg og arbejdermuseet for at opleve dansk kultur. Eleverne vil også have mulighed for at deltage i festerne og caféerne på Handelsskolen sammen med de øvrige elever for at øge inklusionen med danske unge på deres egen alder.

- Det bedste ved at gå i modtageklassen er, at man går her fuldtid og derfor hurtigere lærer dansk. Det er også godt at have forskellige dansklærere, fordi man så lytter til dansk talt med forskellige stemmer, der underviser på hver sin forskellige måde. 
Tala, elev