Modtageklasser på Knord

I samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune udbyder Knord undervisning i specielle modtageklasser. Fokus vil være på at hjælpe unge mennesker fra udlandet videre i uddannelsessystemet eller i arbejde, så de kan tage hånd om deres egen fremtid.   

Knords tilbud til unge med flygtninge-/indvandrebaggrund er meget omfattende. Det er intensiv dansk-undervisning, men der undervises også i engelsk og matematik for evt. at kunne gøre dem klar til folkeskolens afgangsprøve. Derudover vil samfundsfag blive integreret i undervisningen i de enkelte fag, hvor det er relevant.

Modtageklasserne er for de 15-18 årige (M3) samt for de 18-24 årige (M4). Derudover udbyder vi en S-klasse bl.a. for unge, der alene er arabisk talende/skrivende.

 

Hvordan er undervisningen i en modtageklasse? 

Der lægges primært vægt på at øge elevernes dansksproglige og socialkulturelle kompetencer.

De faglige målsætninger og evaluering i forhold til den enkelte elev er væsentlige elementer. For hver elev udarbejdes en status for elevens udvikling i forhold til de faglige målsætninger, der tager udgangspunkt i elevens aktuelle kompetencer, forudsætninger og mål. 

Undervisningen er planlagt i tidsrummet kl. 8.30 - 15.50 mandag til torsdag, og fredag til kl. 14.40
 
Endelig tager M3/M4 også på forskellige ture for at opleve dansk kultur. Eleverne vil også have mulighed for at deltage i festerne og cafeerne på handelsskolen sammen med de øvrige elever for at øge inklusionen med danske unge på deres egen alder.