Ny mesterlære - for virksomheder

Ny Mesterlære er et tilbud til de unge, der hellere vil arbejde end sidde på skolebænken. For jer som virksomhed betyder det, at eleven faktisk bruger mere tid på arbejdspladsen end på skolen.

Uddannelsen tilrettelægges efter den enkelte elevs behov og kvalifikationer, og skolen, eleven og virksomheden udarbejder i fællesskab en uddannelsesplan.

På skolen får eleven tilknyttet en kontaktlærer, som kommer på besøg hos jer i virksomheden. Her evaluerer I, hvordan det går med de faglige opgaver, og kontaktlæreren kan evt. hjælpe jer med at finde egnede opgaver, der kan være med til at udvikle eleven.

Find uddannelsesaftalen på www.uvm.dk

Opbygningen af Ny Mesterlære

Grundforløb

Grundforløbet varer varer 1 år. Her er eleven i virksomheden 3 dage om ugen og 2 dage på skolen. Grundforløbet afsluttes med en praktisk prøve i et tværfagligt og praktisk projekt. Her er det jeres opgave sammen med kontaktlæreren at vurdere, om eleven er klar til at gå videre på hovedforløbet.

Hovedforløb 

Hovedforløbet varer to år. Her er eleven på skolen nogle uger i løbet af året. Antallet varierer ud fra hvilket speciale eleven har fundet i fællesskab med jer. Uddannelsen afsluttes med en fagprøve.

Claus Nielsen
Byggecenterchef, Fog Byggecenter, Hørsholm:
- Ny Mesterlære er interessant, fordi 4 års læretid giver eleverne mulighed for at blive oplært i alle varegrupper. Det kan sjældent nås på 2 år.

Elevernes fag på grundforløbet

Afsætning: 

 • Købsadfærd og købemotiver
 • Målgrupper og købemotiver
 • Konkurrenceforhold, promotion og branding

 Dansk:

 • Kommunikation
 • Det merkantile sprog

 Erhvervsøkonomi:

 • Virksomhedstyper og ejerformer
 • Budgettering og aflæggelse af regnskab
 • Forskellige værktøjer til bogføring af indtægter og udgifter

Informationsteknologi: 

 • IT i virksomheden
 • At beherske tekstbehandling, regneark og præsentation

Engelsk:

 • Kommunikation på engelsk
 • Kulturelle forskelle Dansk-Engelsk
 • Merkantilt engelsk

 

Uddannelsesaftalen - det skal du vide

 • Virksomheden skal godkendes, hvis ikke man tidligere har haft elever
 • Der skal altid underskrives en uddannelsesaftale, når en elev begynder sin uddannelse i en virksomhed i Ny Mesterlære
 • Før en virksomhed indgår uddannelsesaftale med en elev, bør virksomheden kontakte skolen for at få information om den kommende elevs uddannelsesplan og skoleperioder
 • Ny Mesterlærekontrakten omfatter hele uddannelsen - det vil sige det samlede praktik- og skoleforløb. En mesterlæreaftale kan ikke indgås, hvis eleven kun skal gennemføre et hovedforløb eller tidligere har gennemført en EUD uddannelse

 

Der er ingen forskel på de juridiske vilkår i Ny Mesterlæreaftaler set i forhold til ordinære uddannelsesaftaler, hvor følgende eksempler kan nævnes:

 • Eleven får overenskomstmæssig løn fra virksomheden
 • Tre måneders gensidig prøvetid
 • Virksomheden modtager elevrefusion (AER) efter sædvanlige regler.
 • Virksomheden er juridisk, økonomisk og uddannelsesmæssigt ansvarlig for elevens uddannelse i hele perioden.

 

Klar til en elev?

Find uddannelsesaftalen og mere information hos Undervisningsministeriet.