Om Lyngby Gymnasium

 - Start på Lyngby Gymnaisum hvis du er glad for at gå i skole men træt af en gammeldags skolefacon. Lyngby Gymnasium er et innovativt og nyskabende gymnasium.

Victor 1K

Blandt Danmarks bedste gymnasier

Tænketanken CEPOS har de sidste par år lave en analyse af undervisningseffekten på de almene gymnasier. Undervisningseffekten viser, hvordan eleverne på en given skole klarer sig sammenlignet med, hvordan man skulle forvente, at de ville klare sig ud fra forældrenes baggrund.

På den seneste liste er Lyngby Gymnasium nr. 3 blandt alle landets almene gymnasier. Gymnasiet er således et af de bedste gymnasier til at forbedre elevernes karakterer. (Bemærk: På listen optræder Lyngby Gymnasium som et Handelsgymnasium, men skyldes blot at de to gymnasier ligger på samme adresse.)

Innovationsgymnasium

På Lyngby Gymnasium gør vi ikke tingene, som man plejer. Vi har fokus på at løse opgaver, som skaber værdi for andre. Det sker i tæt samarbejde med f.eks. firmaer og organisationer.
 
 
Hos os gør vi op med den forestilling, at man kun kan lære noget i klasserummet. Forløbene hos os foregår både i din egen klasse og på tværs af klasser og årgange. For at fremme fordybelsen har vi højst to fag pr. dag, og samtidig forsøger vi at arbejde meget på tværs af fagene.
 

Studieretninger

Når du søger ind på STX, skal du vælge en studieretning. Her vælger du hvilken retning din uddannelse skal tage. Hver studieretning indeholder tre studieretningsfag og en række obligatoriske fag. Derudover skal du vælge nogle valgfag - antallet afhænger af studieretningens sammensætning.
 

Muligheder for at læse videre

Lyngby Gymnasium tilbyder en 3-årig gymnasial uddannelse, der giver dig gode muligheder for at læse videre på en videregående uddannelse - f.eks.:
  •  Statskundskab
  •  Medicin
  •  Psykologi
  •  Journalistik
  •  Design