Online enkeltfag - Engelsk, Niveau C

Globalt set er engelsk det stærkeste fælles kommunikationssprog. Derfor er det at kunne bruge engelsk i forskellige sammenhænge en central kompetence for danske studerende.


Fagets formål

Formålet med undervisningen i fremmedsprog er at udvikle dine fremmedsproglige viden, færdigheder og kompetencer, herunder fremme kommunikative, kulturelle og internationale kompetencer. Du skal viden om fremmedsproglige kulturer i forhold til erhverv og samfund samt i almene og personlige sammenhænge. Du får dermed styrket dine forudsætninger for mobilitet, beskæftigelse og kompetenceudvikling og forudsætninger for at kunne kommunikere og varetage arbejdsopgaver, hvori fremmedsprog indgår.

Faglige mål for Engelsk, Niveau C

De faglige mål er inddelt i følgende fire områder: Kommunikation, kommunikationsstrategier, sprogbrug og sprogtilegnelse samt kultur- og samfundsforhold.
Fremmedsprogs kernestof er begreber, modeller og metoder, der indgår i kommunikation, kommunikationsstrategier, sprogbrug og sprogtilegnelse, kultur- og samfundsforhold. Der arbejdes ud fra teksterne indenfor både fiktion, faktion, billeder og digitale teksttyper.
Undervisningen tager udgangspunkt i sprogets anvendelse i praksis, i erhverv, uddannelse, samfund og i almene og personlige sammenhænge og omfatter sprogbrug, omgangsformer, normer og sædvaner i sprogområdet.


Varighed

Enkeltfaget indgår som en del af et eux-forløb og den vejledende varighed 3 uger uanset forudgående niveau.