Online enkeltfag - Erhvervsøkonomi, Niveau C

I faget erhvervsøkonomi lærer du alt grundlæggende omkring de arbejdsopgaver, der er i økonomiafdelingen i en erhvervsvirksomhed. Det drejer sig med andre ord om:

 
 • Virksomhedstyper
 • Daglig bogføring
 • Opstilling af årsregnskab
 • Andre økonomiske beregninger/begreber 
 

F.eks. hvordan man finder den optimale salgspris på et produkt, kalkulationer for at finde kostprisen for hjemkøbte varer, lidt budgettering og noget om virksomhedens værdikæde samt, hvordan man analyserer et regnskab. Erhvervsøkonomi er et spændende fag, der giver et godt indblik i de opgaver, der udføres i en økonomifunktion. 

 

 

Fagets formål

 

Formålet med faget Erhvervsøkonomi er, at du får erhvervsøkonomiske kompetencer, som du kan bruge i et fremtidigt job. Dine evner til at identificere og inddrage økonomiske forhold styrkes, og du bliver i stand til at klarligge, behandle og formidle de typiske erhvervsøkonomiske problemstillinger. Endelig har faget et studieforberedende aspekt.

 
   

  Faglige mål for Erhvervsøkonomi, Niveau C

   
  1. Redegøre for økonomiske overvejelser ved etablering af en virksomhed som et selskab
  2. Udarbejde regnskab for en handels- og servicevirksomhed i selskabsform
  3. Udarbejde grundlæggende nøgletal for et regnskab for en handels- og servicevirksomhed
  4. Udarbejde priskalkulationer ud fra et bidragsprincip i dansk og udenlandsk valuta
  5. Udarbejde et likviditetsbudget på basis af ind- og udbetalingsmodellen
  6. Redegøre for begrebet afskrivninger, herunder principper og beregningsmetoder
  7. Identificere forskellige lønformer og forklare lønsedlens indhold
  8. Udføre en analyse af virksomhedens miljøforhold ved beregning af indekstal og miljøindikatorer
  9. Redegøre for effektiviteten af en virksomheds ressourceudnyttelse
  10. Udføre registreringer og udarbejde rapporter i et relevant økonomistyringssystem
  11. Formidle erhvervsøkonomiske informationer, mundtligt og skriftligt

   

  Varighed

   

  Varigheden af online forløbet kan variere, idet det kan struktureres efter den enkelte. Hvis enkeltfaget indgår som en del af et EUX-forløb, strækker det sig normalt over 3 uger uanset forudgående niveau. Hvis enkeltfaget er en del af en generel opkvalificering, strækker det sig normalt over 4 uger.