Online enkeltfag - IT, Niveau C

I informationsteknologi arbejdes med emner som:

 • IT Udvikling (herunder udviklingsmodeller)
 • IT ledelse
 • IT Systemer - Herudover datahåndtering og lovgivning foruden databaser.
 • E-handel og forandringsprocesser

Der er ikke hands-on bortset fra i forbindelse med besvarelse af opgaver, da de forskellige programmer forudsættes bekendt.

 

Fagets formål:

Formålet med undervisningen er, at du tilegner dig praktiske it-kompetencer. Du bliver i stand til at betjene og anvende forskellige informationsteknologiske løsninger. Desuden får du en forståelse for det samspil, der er mellem teknologi og arbejdsliv og den indflydelse, det har på individ og samfund, både nationalt og internationalt. 

  Faglige mål for informationsteknologi, Niveau C

  1. Udføre effektiv anvendelse af informationsteknologi i brancherelevante opgaver
  2. Undersøge og diskutere virksomhedens behov for og bearbejdning af data
  3. Anvende en database til behandling af data og udtrække information fra denne
  4. Anvende data på tværs af programmer
  5. Redegøre for, hvordan informationsteknologi kan anvendes til tids- og ressourcestyring
  6. Anvende modeller til analyse og vurdering af behov for informationsteknologiske løsninger
  7. Udarbejde forslag til fornyelse af afgrænsede dele af virksomhedens informationsteknologi
  8. Redegøre for, hvordan udvikling og forandring i informationsteknologien påvirker individet, virksomheden og samfundet
  9. Reflektere over en brancherelevant informationsteknologisk problemstilling, samt formidle løsningsforslag til denne skriftligt og mundtligt

   

  Varighed

  Varigheden af online forløbet kan variere, idet det kan struktureres efter den enkelte. Hvis enkeltfaget indgår som en del af et EUX-forløb, strækker det sig normalt over 3 uger uanset forudgående niveau. Hvis enkeltfaget er en del af en generel opkvalificering, strækker det sig normalt over 4 uger.