Online enkeltfag - Matematik, Niveau C

På online kurset i matematik C niveau vil vi gennemgå kerneområderne:

 1. Regneregler, herunder parenteser og regningsarternes hierarki
 2. Regning med procent, potenser og rødder
 3. Simpel algebraisk manipulation
 4. Reduktion
 5. Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler

 Som supplerende stof vil vi arbejde med emnerne: funktioner og grafer, rentes- og annuitetsregning samt statistik og sandsynlighedsregning. 


I statistik og sandsynlighedsregning vil vi arbejde med:

 1. Empiriske observationssæt, herunder grafiske beskrivelser og statistiske
 2. deskriptorer
 3. Udtræk af data fra database.
 4. Konstruktion af tabeller
 5. Grafisk beskrivelse af observationssæt, herunder frekvensfunktioner og
 6. sumfunktioner
 7. Middelværdi, varians og standardafvigelse 

I funktioner og grafer vil vi arbejde med:

 1. Koordinatsystemet
 2. Lineære funktioner, andengradsfunktioner, eksponentielle funktioner og
 3. logaritmefunktioner med tilhørende grafiske afbildninger
 4. Regressionsanalyse
 5. Løsning af ligninger og simple uligheder 


I rentes- og annuitetsregning vil vi arbejde med:

 1. Rentesregning, herunder frem- og tilbageskrivning af en kapital, beregning af rentefod,
 2. antal terminer og gennemsnitlig procent
 3. Årlig effektiv rente
 4. Kendskab til årlig omkostning i procent
 5. Indekstal
 6. Annuitetsregning, herunder opsparings- og gældsannuitet, beregning af annuitetsydelse,
 7. rentefod og antal ydelser
 8. Amortisationsplan