Online enkeltfag - Organisation, Niveau C

Formålet med undervisningen er, at du skal udvikle evnen til at forholde dig reflekterende til interne organisatoriske forhold og organisationen som en dynamisk enhed i et samspil med det omgivende samfund. Du skal udvikle evnen til selvstændigt at arbejde med organisatoriske problemstillinger gennem anvendelse af organisatorisk teori i en virkelighedsnær og international kontekst.

Faglige mål for Organisation, Niveau C

  • Redegøre for organisationsteoretiske skoler i et historisk perspektiv.
  • Diskutere og vurdere problemstillinger omkring en organisations strukturer og processer.
  • Anvende viden om interne organisatoriske samarbejder til at diskutere og vurdere problemstillinger omkring team- og projektorganisering samt team- og projektledelse.
  • Diskutere og vurdere kompetenceudvikling i en organisation.
  • Anvende viden om trivsel, motivation og ledelse til at diskutere og vurdere en organisations ledelsesprocesser.

 

Varighed

Enkeltfaget indgår som en del af et eux-forløb og den vejledende varighed 3 uger uanset forudgående niveau.