Praktikvejleders kommunikation med elev/lærling

På kurset får du viden om elevernes forskellighed så det er muligt at støtte, motivere, inspirere samt udfordre eleven/lærlingen.

Følgende fag indgår i uddannelsen:

Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling

Fagnummer 40503

Varighed: 2 dage

Med henblik på at eleven/lærlingen får tilstrækkelig udbytte af og fastholdes i sin erhvervsuddannelse, kan deltageren anvende viden om unges forskellighed, f.eks. deres holdninger, stil, kultur, sprog, syn på job/fritid til at understøtte samspillet imellem eleven/lærlingen og praktikvirksomheden. Deltageren kan, med udgangspunkt i en afdækning af elevens/lærlingens ressourcer, støtte, motivere, inspirere og udfordre eleven/lærlingen.

Deltageren kan kommunikere hensigtsmæssigt med eleven/lærlingen igennem anvendelse af proaktiv spørge- og samtaleteknik, aktiv lytning og kropssprog.