Projekter

Knord og vores elever deltager i løbet af skoleåret i mange forskellige projekter, som er med til at give vores elever den bedste uddannelse - både nu og i fremtiden.

Faglig stolthed og fællesskaber på de merkantile erhvervsuddannelser

For at øge elevtrivslen sætter Knord fokus på at styrke fællesskabet i klassen og den faglige stolthed på tværs af grund- og hovedforløb på de merkantile EUD/EUX uddannelser. Vi vil udvikle en erhvervsuddannelseskultur for eleverne, hvor de lærer, at et godt fællesskab i klassen er medvirkende til at de trives både socialt og fagligt og derved øger chancen for at de gennemfører deres uddannelse. Vi vil samtidig skabe en tradition for fagprøvefester, for at synliggørelse hovedforløbselevernes færdiggørelse, hvilket kan være motivationsskabende for grundforløbseleverne til at gennemføre deres erhvervsuddannelse.
 
Projektet understøtter, at underviserne trænes í at lære eleverne at arbejde med det gode sociale og faglige fællesskab i klassen samt vise dem vej ud til en elevplads via hovedforløbselever. 
 
Projektet er støttet af Nordea-fonden.

Fokus på erhvervsuddannelserne med FUEL

Projektet FUEL skal sikre, at flere unge vælger og ikke mindst gennemfører en erhvervsuddannelse. Projektet er et samarbejde mellem erhvervsskoler, Frederikssund Erhverv og Frederikssund Kommune, og projektet har modtaget projektmidler fra EU's Socialfond og Regionale Erhvervsudviklingsmidler. 

FUEL står for Før, Under og Efter Læringsmiljøer og er et 3-årigt projekt. FUEL gennemføres af de seks partnere: Frederikssund Kommune, Frederikssund Erhverv og de fire erhvervsskoler: TEC, SOPU, Esnord og Knord.

Projektet fokuserer blandt andet på praktikpladsgaranti og forpligtende samarbejde mellem grundskole, erhvervsuddannelser og virksomheder

Læs mere om FUEL