Projekter

Knord og vores elever deltager i løbet af skoleåret i mange forskellige projekter, som er med til at give vores elever den bedste uddannelse - både nu og i fremtiden.

Fokus på erhvervsuddannelserne med FUEL

Projektet FUEL skal sikre, at flere unge vælger og ikke mindst gennemfører en erhvervsuddannelse. Projektet er et samarbejde mellem erhvervsskoler, Frederikssund Erhverv og Frederikssund Kommune, og projektet har modtaget projektmidler fra EU's Socialfond og Regionale Erhvervsudviklingsmidler. 

FUEL står for Før, Under og Efter Læringsmiljøer og er et 3-årigt projekt. FUEL gennemføres af de seks partnere: Frederikssund Kommune, Frederikssund Erhverv og de fire erhvervsskoler: TEC, SOPU, Esnord og Knord.

Projektet fokuserer blandt andet på praktikpladsgaranti og forpligtende samarbejde mellem grundskole, erhvervsuddannelser og virksomheder

Læs mere om FUEL