Resultatløn

Direktørens resultatlønskontrakt indholder følgende kontraktområder, målbeskrivelser og succeskriterier:
 
 1. Initiativer, der synliggør institutionens uddannelses- og vidensmæssige profil
  Succeskriterie: Systematisk fokus på skolens strategi og udvikling af faglige tilbud

 2. Initiativer der øger overgangen fra folkeskole til Knord
  Succeskriterie: Yderligere udvikling af det systematiske samarbejde med folkeskoler og andre aktører

 3. Bygninger
  Succeskriterie: Renovering og nybygning på Trongårdsvej

 4. Overholdelse af skolens budget
  Succeskriterie: Overholdelse af det budget for skolen, som bestyrelsen har godkendt

 5. En målrettet indsats mod frafald
  Succeskriterie: Som minimum fastholdelse af nuværende niveau

 6. Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid
  Succeskriterie: Lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter